Дисертації

1.   Бузько Евген Федорович "Клініко-морфологічна характеристика хронічного гастриту і виразкової хвороби у дітей" 1976

2.   Зоря Людмила Валентинівна "Зміни кисневого балансу організму при гіпокінезії" 1978

3.   Звершхановський Фелікс Андрійович  "Вільнорадикальне окислення і антиоксидантна система при гастродуоденальних виразках" 1988

4.   Бутвин Сергій Миколайович "Ентеросорбція в лікуванні хронічного обструктивного бронхіту" 1989

5.   Криськів Ольга Іванівна "Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на стан протеолітичної системи крові та рівень ендогенної інтоксикації у хворих на хронічні захворювання                 гепатобіліарної системи"  1997

6.    Лазарчук Тетяна Борисівна. "Компелексне лікування хронічного панкреатиту з використанням електромагнітного випромінювання надвисокої частоти і тіотріазоліну" 2000

7.   Шостак Світлана Євгенівна. "Оптимізація діагностики і лікування гелікобактерзалежних хронічного гастродуоденіту та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки" 2003

8.       Зелененька Лілія Іванівна "Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу-багаторічна динаміка, вплив на прогноз"  2008

9.    Гребеник Мар'ян Васильович. "Післяінфарктне ремоделювання серця в умовах хронічної бронхіальної обструкції і шляхи його корекції" 2009

10.  Микуляк Вікторія Ростиславівна "Диференційоване призначення метаболічної терапії при гострому інфаркті міокарда в умовах коморбідності"  2014

11.  Коцюба Оксана Ігорівна "Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби з безсимптомною гіперурикемією на тлі діастолічної серцевої недостатності та оптимізація лікування в умовах коморбідності"  2017

Comments