Наукові публікації :

1.Звершхановський Ф.А.,Бутвін С.М.,Єпішин А.В.. Порівняльна характеристика різних немедикаментозних методів лікування бронхо- обструктивних захворювань легень //I з"їзд фтізіатрів та пульмонологів України.-Вінниця, 14-16 вересня 1993 р..-Вінниця,1993.-С.206.

2. Звершхановський Ф.А., Гульовська Н.В., Єрмак І.З., Голик Є.Ю., Юдіна Н.Є.. Особливості перебігу та лікування пневмоній у хворих на ревматизм.-Тернопіль,1993.-С.46-47.

3. Звершхановський Ф.А., Бутвін С.М.. Клінічна ефективність застосування вуглицевих ентеросорбентів в лікуванні хронічних обструктивних захворювань легень//Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини.-Тернопіль,1994.-С.14-15.

4. Звершхановський Ф.А., Бутвін С.М. Використання бронходилятаційного теста в диференціальній діагностиці бронхообструктивних захворювань легень //Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини.-Тернопіль, 1993.-С.23.

5. Звершхановський Ф.А., Калайджан К.О.. Досвід використання низькомолекулярних гепаринів у комплексній терапії хворих на гостру пневмонію //Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини.-Тернопіль,1995.-С.66.

6. Звершхановський Ф.А. Особливості проведення лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів у хворих на хронічний обструктивний бронхіт  з урахуванням патології шлунка //Вибрані питання реабілітації гастроентерологічних хворих.-Чернівці,1996.- С.145-146.

7. Звершхановський Ф.А.. Порівняльна характеристика вегетативних показників у хворих на хронічний обструктивний бронхіт //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-Тернопіль,1996.-С.18-21.

8. Звершхановський Ф.А..Функціональні та морфологічні зміни СОШ у хворих на ХОБ і їх можлива корекція в плані реалізації профілактичних і реабілітаційних програм //Вісник проблем медичної реабілітації і фізіотерапії.-Вінниця,1996 р.-N2.-Вип.2..

9. Стародуб Є.М., Звершхановський Ф.А., Рудик Б.І., МельникІ.І., Журбенко Н.В., Зоря А.В., Самогальська О.Є. Особливості  навчання лікарів-курсантів та лікарів-інтернів на циклі спеціалізації "Загальна практика - сімейна медицина" //Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу в медичному вузі.-Матеріали конференції 21 травня, 1998 р.-Укрмедкнига,Тернопіль,1998.-С.94-96.

10. Звершхановський Ф.А., Калайджан К.О., Бутвін С.М., Журбенко Н.В., Самогальська О.Є., Зоря А.В., Яковлєв В.Є., Мельник І.І. Особливості психо-вегетативних та соматичних змін у хворих на хронічний обструктивний бронхіт та можливості їх корекції //Тези Х1У з"їзду України.-Київ,1998.-С.12-13.

11. Звершхановський Ф.А., Калайджан К.О., Бутвін С.М., Дячан Л.П. Особливості лікування хворих на хронічний обструктивний бронхіт з урахуванням психовегетативних та соматичних змін//Матеріали II з’їзду фтізіатрів та пульмонологів України.- Київ, 1998, С.212.

12. Є.М.Стародуб, Ф.А.Звершхановський, І.І.Мельник, Н.В.Журбенко, А.В.Зоря, О.Є.Самогальська, В.Є.Яковлєв,  Д.М.Виштикалюк. Методичні підходи до удосконалення професійної підготовки лікарів із спеціальності “Загальна практика – сімейна медицина” /Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі.-Тернопіль, 1999.-С.139-141.

13. Є.М.Стародуб, Ф.А.Звершхановський, І.І.Мельник, Н.В.Журбенко, А.В.Зоря, О.Є.Самогальська, В.Є.Яковлєв, Б.А.Локай. До методики проведення семінарських занять з лікарями-курсантами /Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі.-Тернопіль, 1999.-С.179.

14. Є.М.Стародуб, Ф.А.Звершхановський, Б.І.Рудик, А.В.Зоря, І.І.Мельник, О.Є.Самогальська, В Н.В.Журбенко,.Є.Яковлєв, І.О.Федорова. Особливості викладання терапії для лікарів-інтернів на очному циклі навчання // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IY рівнів акредитації МОЗ України: Матеріали конференції.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.- С. 644-645.

15. Звершхановський Ф.А., Калайджан К.О., Проць О.Б., Доскоч Є.З., Кущин М.Ф. Хвороба Менетріє: сучасні погляди на діагностику та лікування//Вісник наукових досліджень, 1999,№1,с.104-105.

16. Звершхановський Ф.А., Калайджан К.О., Дубчак Н.Я. Досвід використання препарату “Кропоз” в лікуванні бронхіальної астми// Тези доповіді.III Міжнародний медичний Конгрес студентів і молодих вчених.-Тернопіль:Укрмедкнига,1999.-С.38.

17.Є.М.Стародуб, Б.І.Рудик, Ф.А.Звершхановський, А.В.Зоря, І.І.Мельник, О.Є.Самогальська, Н.В.Журбенко, Т.Б.Лазарчук, В.Є.Яковлєв, І.О.Федорова. Удосконалення контролю рівня знань в процесі навчання інтернів-терапевтів. //Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. Навчально-методична конференція.-Тернопіль,2000.-С.164-169.

18.Є.М.Стародуб, І.Б.Паньків, А.В.Зоря, Ф.А.Звершхановський, І.І.Мельник, О.Є.Самогальська, Н.В.Журбенко, Р.П.Дуць, Л.Г.Петрук-Попик. Вплив електролітного розчину срібла на хелікобактеріоз у хворих з хронічними захворюваннями гастродуоденальної зони //Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник наукових праць.-Тернопіль: Укрмедкнига,2000.-Випуск 5.-С.104-111.

19. Є.М.Стародуб, О.Є.Самогальська, І.І.Мельник, Ф.А. Звершхановський, Т.Б.Лазарчук, Н. В.Журбенко, В.Є.Яковлєв. Ультразвукова діагностика хронічного панкреатиту //Збірник наукових праць міжобласної науково-практичної конференції “Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоров’я регіону”. Рівне. 2 листопада 2000.-С.174-175.

20. Звершхановський Ф.А., Калайджан К.О., Дубчак Н.Я. Клінічна оцінка використання препарату “Кропоз” в базисній терапії бронхіальної астми//Вісник наукових досліджень.-2000.-№1.-С.33-34.

21.Звершхановський Ф.А., Калайджан К.О.Д Деякі особливості ураження гастродуоденальної зони у хворих на хронічний обструктивний бронхіт// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль:Укрмедкнига,2000,Випуск 5,С.39-43.

22. Стародуб Є.М., Рудик, Б.І., Звершхановський Ф.А.,  О.Є.Самогальська, І.І.Мельник,  О.М.Барна, Н. В.Журбенко, Н.Г.Блінова, Т.Б.Лазарчук, І.О.Федорова. Переваги перервного навчання на циклі спеціалізації “Загальна практика – сімейна медицина”//Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів. Мат-л навч.-метод. конф.-Тернопіль,2001.-С.151-152.

23. Звершхановський Ф., Ємельянчук Г., Надкевич О. Використання методу добового моніторінгу артеріального тиску для оцінки впливу препарату  “Амло” на перебіг есенціальної гіпертензії. Тернопільська медична академія ім. І.Я.Горбачевського, м. Тернопіль. Науковий керівник проф. Ф.А.Звершхановський. Матеріали УІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. Тернопіль 21-23 травня 2002р.

24. Звершхановськтй Ф., Мечковська В.. Сучасні підходи до оцінки ефективності антихелікобактерійної терапії у хворих на дуоденальну виразку. ТДМА ім. І.Я.Горбачевського. Науковий керівник проф. Ф.А.Звершхановський. Матеріали УІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. Тернопіль 21-23 травня 2002 р.

25. Звершхановський Ф.А., Доскоч Є.З., Калайджан К.О. Досвід використання препаратів “Ланза” та “Азином” в комплексній терапії виразкової хвороби // Вісник наукових досліджень.-2002.-№ 2.-С.21-24

26.  Звершхановський Ф.А., Доскоч Є.З., Калайджан К.О. Використання препаратів-генериків ланза і азином в комплексній терапії дуоденальних виразок// Вісник наукових досліджень. - 2002.- №2.- С.31-33

27. Звершхановський Ф.А., Доскоч Є.З., Жулкевич І.В., Калайджан К.О. Індопрес – пріоритетний засіб у лікуванні ізольованої систолічної гіпертензії у жінок в клімактеричному періоді // Вісник наукових досліджень. - 2002.- №3.- С.117-119 

28. Звершхановский Ф.А., Доскоч Є.З., Жолоб А.В., Жулкевич И.В. Опыт использования индопреса (индапамида) в лечении больных с эссенциальной гипертензией // Doctor .- 2002.-№6.-С.62-64

29. Звершхановский Ф.А., Доскоч Є.З., Жулкевич И.В., Жолоб А.В.Вплив антигіпертензивної терапії на перебіг захворювання  та якість життя у машиністів локомотивів хворих на есенціальну гіпертензію // Галицький лікарський вісник.-2003.-№1.-С.50-51

30. Звершхановский Ф.А. Препараты коллоидального субцитрата висмута в лечении заболеваний, ассоциированных с хеликобактерийной инфекцией // Здоров’я України.- 2003.-№3 (64).-С.24-25

31. Звершхановский Ф.А. Чільне місце препаратів колоїдного субцитрату вісмуту в лікуванні захворювань, асоційованих з хелікобактерною інфекцією // Ліки України.-2003.-№3 (68).- С.28-32

32. Звершхановський Ф.А. Ведущее место препаратов колоидального субцитрата висмута в лечении заболеваний, ассоциированных с хеликобактерийной инфекцией // Новости медицины и фармации.-2003.-№2 (130).-С.12-13

33. Звершхановський Ф.А., Жулкевич І.В. Перший досвід використання препарату “Глобірон” у лікуванні залізодефіциту у хворих з лімфопроліферативними захворюваннями // Вісник Вінницького державного медичного університету. Вінниця, 2003.-2/1.-С. 484-485

34. Звершхановський Ф.А., Надкевич О.Л., Жулкевич В.І. Досвід використання та клінічна ефективність препарату “Глобірон” в корекції залізодефіциту у хворих на злоякісні лімфоми / Матеріали VII Міжнародного з’їзду молодих вчених та студентів. Тернопіль, 2003.- С.314.

35. Звершхановський Ф.А., Жулкевич І.В., Калайджан К.О. Доцільність використання та клінічна ефективність препарату “Глобірон” в корекції залізодефіциту у хворих на злоякісні лімфоми // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль.-2003.-№1.-С.86.

36. Звершхановський Ф.А., Доскоч Є.З. Прогнозування ризику виникнення серцево-судинних захворювань у машиністів локомотивів хворих на м’яку та помірну артеріальну гіпертензію //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль.-2003.-№1.-С.85.

37. Звершхановський Ф.А., Жулкевич І.В., Калайджан К.О., Доскоч Є.З., Орап Т.М., Ялінська Г.П., Лисенко О.Г. Клінічний досвід використання препарату “Коріол” у лікуванні систолічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 2. – С. 67-69.

38. Звершхановський Ф.А., Проць О.Б., Жолоб В.М., Доскоч Є.З. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у працівників локомотивних бригад: вплив виробничих чинників, якість життя, лікування, профілактичні заходи. //Медицина залізничного транспорту України. – 2004. - № 1 (9). – С. 81-85.

39. Звершхановський Ф.А., Проць О.Б., Бурковська. Л.А. Бронхіальна астма: коло нерозв’язаних проблем  // Медична академія. – 18 грудня 2004 р. - № 24(137). – С. 10.

40. Звершхановський Ф.А., Проць О.Б., Бурковська Л.А., Калайджан К.О. Клінічна оцінка впливу препарату Лозар – Н на перебіг ессенціальної гіпертензії // Doctor.- 2005.-№ 2 (28).-С.59-61.

41. Звершхановський Ф.А., Проць О.Б., Остапишена О.Ю. Пятирічний аналіз ефективності лікування та диспансерного спостереження  хворих на виразкову хворобу шлунка і 12-палої кишки. Методичні рекомендації. Видання рекомендовано до друку медичною службою Львівської залізниці. Протокол № 7 від 17 травня 2005 року. Львів. – 2005 р. – 10 с.

42. Звершхановський Ф.А., Жулкевич  І.В., Калайджан К.О. Деякі аспекти стандартизації лікування анемічного синдрому у жінок, хворих на лімфоми // Вісник наукових досліджень. – 2005. - №3. – С.88-90.

43.Звершхановський Ф.А., Галан А.І.,Проць О.Б. Хвороба Вільсона-Коновалова. Клінічне спостреження // Медицина транспорту України.- 2006.- №1 (17).- С.84-87.

44.Звершхановський Ф.А., Проць О.Б., Бурковська Л.А., Майка Л.К., Калайджан К.О.,Жулкевич І.В. Доцільність використання пропофенону гідрохлориду для купування фібриляції передсердь відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів та Американській асоціації серця // Вісник наукових досліджень.- 2006.-№1.- С. 38-40.

45.Звершхановський Ф.А., Проць О.Б., Жулкевич І.В., Калайджан К.О. Алергічний еозинофільний гранулематозний ангіїт (синдром Чарга-Стросса). Клінічне спостереження // Вісник наукових досліджень.- 2006.-№1.- С.43-45.

46. Звершхановський Ф.А., Левицька О.О., Закернична О.В., Калайджан К.О., Проць О.Б., Бурковська Л.А. Периндоприл – засіб першої лінії в лікуванні хворих на цукровий діабет // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2006.- №1.- С.51-54.

47. Звершхановський Ф.А., Проць О.Б., Бурковська Л.А., Калайджан К.О., Лисятинська Л.В. Вплив комплексної антигіпертензивної терапії на перебіг есенціальної гіпертензії у працівників локомотивних бригад // Всеукраїнська науково-практична конференція “Здобутки та перспективи внутрішньої медицини”, Тернопіль, 19-20 жовтня 2006, С. 119-121.

48. Звершхановський Ф.А., Доскоч Є.З., Блінова Н.Г., Бурковська Л.А., Калайджан К.О. Мікоплазмова пневмонія. Випадок з практики // Медицина транспорту України.- 2007.- №1 (21).- С.68-71.

49. Звершхановський Ф.А., Жолоб В.М., Гібляк І.М. Працівники локомотивних бригад та машиністи спеціального самохідного рухомого складу – особи високого ризику виникнення серцево-судинних подій // Медицина транспорту України.- 2007.-№4 (24).- С.26-31.

50.Звершхановський Ф.А., Стародуб Є.М., Шостак С.Є., Калайджан К.О.  Пульмонологія в практиці сімейного лікаря . - Тернопіль: ТДМУ, 2008.- 208с.

51. Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Звершхановський Ф.А. та ін. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці.- Тернопіль: ТДМУ, 2008.- 196с.

52. Звершхановський Ф.А., Доскоч Є.З., Гупало А.А. Структурно-функціональне ремоделювання міокарада у хворих на артеріальну гіпертензію як незалежний чинник ризику серцево-судинних ускладнень у малосимптомних хворих // Медицина транспорту України.- 2009.-№1 (29).- С.58-61.

53.Звершхановський Ф.А., Мальована Т.О., Калайджан К.О., Патель Діпен Адекватність та обгрунтованність комбінованої антибіотикотерапії в лікуванні нелікарняних пневмоній в госпітальних умовах // Матеріали науково-практичної конференції присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти 29 жовтня 2009 року. Тернопіль, ТДМУ : ”Укрмедкнига”, С.82-83.

54. Звершхановський Ф.А. Особливості перебігу та лікування пневмоній під час епідемії грипу H1N1 в Тернополі. Доповідь на науково-практичній конференції, присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти. 29 жовтня 2009 року. Тернопіль, ТДМУ.

55. Звершхановський Ф.А. Реалії контролю перебігу бронхіальної астми у дорослих. Доповідь на науково-практичній конференції, присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти. 29 жовтня 2009 року. Тернопіль, ТДМУ.

56. Звершхановський Ф.А., Сухіна Н.В. Досвід лікування вторинних пневмоній у вагітних захищиними пеніцилінами під час епідемії грипу A/H1N1 в Тернополі //Матеріали науково-практичної конференції “Зниження материнської смертності в Україні”, Київ, 2010. Тези доповіді.            

57. Звершхановський Ф.А., Доскоч Є.З., Гупало А.А., Верещагіна К.В..  ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ РАМІПРИЛ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ РЕМОДУЛЮВАННЯ МІОКАРДУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ. // Матеріали науково-практичної конференції “Здобутки та перспективи внутрішньої медицини Тернопіль, 28-29 жовтня 2010. Тези доповіді.С.20-22.

58. Звершхановський Ф.А., Доскоч Є.З., Гупало А.А., Лазарчук Л.М., Левицька  Л.О., Майка Л.К.  ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ РАМІПРИЛ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ РЕМОДУЛЮВАННЯ МІОКАРДУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ //Медицина транспорту України.- 2010.- №3.- С.46-48.

 59. Звершхановський Ф.А., Бурковська Л.А., Калайджан К.О., Мальована Т.О. Застосування небулайзерної терапії в лікуванні респіраторної патології. // Актуальні питання внутрішньої медицини. Матеріали науково-практичної конференції. Чернівці. 21-22 квітня 2011. С.61-62.

60. Гребеник М.В., Звершхановський Ф.А., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Бутвін С.М., Зоря Л.В. Функціональний стан гепатобіліарної системи у пацієнтів із метаболічним синдромом // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції 9 червня 2011. С.14.

61. Звершхановський Ф.А. Експертна оцінка професора кафедри терапії Тернопільського державного медичного університету Звершхановського Ф.А. щодо “Застосування препарату “Де-нол” при лікуванні проявів гастриту, виразки шлунку та дванадцятипалої кишки при монотерапії та з іншими препаратами” у відповідь на запит Вістника Антимонопольного комітету України Хмельницького обласного територіального відділення. Квітень 2013. 11с.

62. Звершхановський Ф.А., Павлішевська Т.А. Застосування валідизованого опитувальника для хворих на негоспітальну пневмонію для визначення важкості перебігу та ефективності лікування // Матеріали ХVІI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С.35

63. Звершхановський Ф.А., Є.З.Доскоч, К.О.Калайджан К.О., Павлішевська Т.А. Застосування валідизованого опитувальника для хворих на негоспітальну пневмонію для визначення важкості перебігу та ефективності лікування // Медицина транспорту України.- 2013.- №4.- С.76-80.

64.Ф.А.Звершхановський, О.Й.Біленький, Л.А.Бурковська, К.О.Калайджан Небулайзерна терапія: сучасний підхід до лікування респіраторної патології. //Медицина транспорту України.- 2014.- №3.- С.56-58.

65.Звершхановський Ф.А., Бурковська Л.А., Калайджан К.О. Небулайзерна терапія: сучасний підхід до лікування респіраторної патології. /Здобутки клінічної медицини. Матеріали науково-практичної конференції.  Тернопіль, 19 червня 2014. С.14

66. Бутвин С.М., Звершхановський Ф.А. Ефективність застосування оновленого препарату сімбікорт в лікуванні хаорих на ХОЗЛ // Поліморбідні стани в практиці лікаря. Матеріали науково-практичної конференції.  Тернопіль, 27 лютого 2014, с.10-11.

67. Звершхановський Ф.А.,Бутвин С.М. Застосування валідізованого опитувальника у хворих на негоспітальну пневмонію для визначення важкості перебігу та ефективності лікування.// Поліморбідні стани в практиці лікаря. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, 27 лютого 2014, с.25 .

68. Звершхановський Ф.А., Лазарчук Л.М., Доскоч Є.З., Клайджан К.О., Бурковська Л.А. OVERLAP-CИНДPOM: ПЕРЕХРЕСТНИЙ СИНДРОМ ХОЗЛ-АСТМА  В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

/ Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2015. – 45 с.     

69. Звершхановський Ф.А.,.Бутвин С.М, Калайджан К.О., Бронхообструктивний      синдром та його корекція в практиці сімейного терапевта. / Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 42 с.

70. Звершхановський Ф. А., Бурковська Л. А., Мальована Т. О., Калайджан К. О.  ТЕРАПІЯ ХОЗЛ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТРАХОВОЇ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ДІЛЬНИЧНОЇ ЛІКАРНІ / Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 43 с.

71. Звершхановський  Ф. А., . Бутвин С. М., Шостак С.Є., К. О. Калайджан, Л.А.Бурковська СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В УМОВАХ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ ПОЛІКЛІНІКИ/ Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 28 с.

72. Звершхановський Ф.А, Калайджан К.О.,Павлішевська Т.А., Бутвин С.М.Вплив коморбідних станів на перебіг захворювання у хворих на ХОЗЛ. Діагностика та лікування тривоги і депресії //Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики коморбідної патології в практиці сімейного лікаря. Матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 10-11 березня 2016.- Тернопіль, ТДМУ “Укрмедкнига” 2016.- С.21-22.

 73. Звершхановський Ф.А., Калайджан К.О. Вплив коморбідного тривожно-депресивного стану на перебіг захворювання у хворих на хронічне обструктивне звхворювання  легень // Терапевтичні читання:  сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів присвяченої пам'яті академіка НАМН України Є.М.Нейка, , Івано-Франківськ, 6-7 жовтня 2016, с.87-89.

Comments