Сторінка викладача

У 1994 р.  закінчила Тернопільський медичний інститут  з відзнакою. У тому ж році поступила в магістратуру, яку успішно проходила на кафедрі факультетської терапії під керівництвом професора Шведа М.І.

З 1 грудня 1996р. навчалася в аспірантурі. В 2003 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

З 27.08.2003 по 30.11.2006 рр.  – асистент кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського;

З 01.12.2006 р. – по теперішній час – доцент кафедри терапії і сімейної медицини на той час факультету, а нині – навчально-наукового інститутупіслядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

З 2011 року – секретар Вченої ради  навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

Бере активну участь у  науково-організаційній роботі кафедри, у методичному   забезпеченні  навчального процесу, у просвітницькій роботі з питань медицини серед населення, є автором і співавтором близько 100 навчально-методичних та наукових публікацій, з яких 3 - монографії, 1 інформаційний лист, 3 раціоналізаторські пропозиції.

Сфера наукових інтересів – гастроентерологія, зокрема, - дослідження ефективності різних діагностичних методик і лікувальних схем при захворюваннях органів травлення та дієтологія.

 

Comments