Звершхановський Фелікс Андрійович

В 1970 році закінчив ТДМІ. Лікарську діяльність розпочав терапевтом в селищі Великий Глибочок Тернопільського району. У 1973 році захистив дисертацію "Деякі показники біохімії жовчі при хронічному холецистогепатиті" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. В цьому ж році за конкурсом обраний асистентом кафедри шпитальної терапії Чернівецького медичного інституту. На цій посаді пропрацював до 1979 року. В 1979 році Ф.А. Звершхановський за конкурсом обраний асистентом кафедри терапії факультету вдосконалення лікарівТДМІ. Упродовж 1979-1991 років - спочатку асистент, а пізніше доцент кафедри терапії та сімейної медицини ТДМІ.

В 1989 році захистив докторську дисертацію на тему:"Вільно-радикальне окислення ліпідів та антиоксидантна система при гостро-дуоденальних виразкуваннях". З 1991 по 1995 рік - професор кафедри пропедевтики ТДМУ. У 1996 році Ф.А. Звершхановський обраний професором кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти ТДМІ. З того часу багато уваги приділяє лекційній роботі як лектор та спікер провідних програм з пульмонології. Виступав із чисельними лекціями та науковими доповідями на міжнародних, регіональних конференціях та в терапевтичних товариствах Івано-Франківської, Житомирської, Рівненської, Волинської та Тернопільської областей з актуальних питань пульмонології. Куратор терапевтичної служби залізничної лікарні ст. Тернопіль. Плідно працює з провідними фахівцямиЛьвівської залізниці у створенні дерективних документів щодо покращення медичного обслуговування працівників залізниці Як професійний фахівець свій науковий та практичний досвід реалізує, працюючи на кафедрі терапії та сімейної медицини ТДМУ та на базі клінічної залізничної лікарні.

Наукова діяльність:

В 1989 році захистив докторську дисертацію на тему:"Вільно-радикальне окислення ліпідів та антиоксидантна система при гостро-дуоденальних виразкуваннях". 11 листопада 1991 р. Звершхановському Ф.А. рішенням Державного комітету з народної освіти присвоєно вчене звання професора на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. Отримав ряд авторських свідоцтв по лікуванню виразок гостро-дуоденальної зони разом з інститутом органічного синтезу АН України (керівник професор Г. Пхакадзе) та інститутом органічного синтезу АН Вірменії (керівник професор М. Симонян). У 1993 році Ф.А. Звершхановський отримав премію Сореса за комплекс робіт із мембранної патології в гастроентерології. В цей же час Російська ліга гастроентерологів визнала його членом цієї асоціації. Опублікував ряд робіт про роль супероксиддисмутази в попередженні оксидативного стресу (сумісна робота з профессором М. Симоняном), у т.ч. в умовах гіпербаричної оксигенації.

Наукові публікації:

Опублікував понад 165 статей та наукових доповідей. У 2008 році видав навчальний посібник "Пульмонологія в практиці сімейного лікаря".

Автор та співавтор 7 декларативних патентів на винахід та 35 раціоналізаторських пропозицій.

Автореферат д.м.н. Свободно радикальное окисление и антиоксидантная система при гастродуоденальних изьязвлениях.-Тернополь,1988.-С.28.

Звершхановський Ф.А., Проць О.Б., Остапишена О.Ю. Пятирічний аналіз ефективностілікування та диспансерного спостереження хворих на виразкову хворобу шлунка і 12-палої кишки. Методичні рекомендації. Видання рекомендовано до друку медичною службою Львівської залізниці. Протокол № 7 від 17 травня 2005 року. Львів. – 2005 р. – 10 с.

Звершхановський Ф.А., Стародуб Є.М., Шостак С.Є., Калайджан К.О. Пульмонологія в практиці сімейного лікаря. Тернопіль. 2008.