Лазарчук Тетяна Борисівна

Освіта: вища медична, спеціальність «Лікувальна справа»

У 1988 році закінчила Тернопільський дер жавний медичний інститут.

1988-1994 рр. працювала в Острозькій ЦРЛ та ПНД (Рівненська область) на посадах лікаря-терапевта та лікаря функціональної діагностики.

У 1994-1996 рр. навчалася на кафедрі терапії ФПО у клінічній ординатурі за спеціальністю «Терапія» та аспірантурі у 1996-1999 рр.

На посаду асистента кафедри терапії ФПО ТДМА імені І.Я.Горбачевського прийнята 4 січня 2000 р..

У 2004 році на конкурсній основі прийнята на посаду доцента кафедри терапії і сімейної медицини ФПО.

У червні 2005 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри терапії і сімейної медицини ФПО

Наукова діяльність:

9 лютого 2000 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України на підставі прилюдного захисту дисертації «Компелексне лікування хронічного панкреатиту з використанням електромагнітноговипромінювання надвисокої частоти і тіотріазоліну» присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «Внутрішні хвороби».

Наукові інтереси:

Особливості перебігу захворювань гепатобіліарної системи на тлі метаболічного синдрому.

Наукові публікації:

Автор та співавтор 111 наукових праць, із них співавтор 3 декларативних патентів на винахід та 5 раціоналізаторських пропозицій.