БУЗЬКО ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ

Бузько Є.Ф. працює в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського з 1979 року.

У 1976 році захистив дисертацію на тему "Клініко-морфологічна характеристика хронічного гастриту і виразкової хвороби у дітей".

З 1979 і до 1985 рік був засновником і завідувачем кафедри педіатрії факультету удосконалення лікарів.

З 1985 кандидат медичних наук.

З 2009 року по цей час працює доцентом кафедри терапії і сімейної медицини ННІ післядипломної освіти де веде курс педіатрії.

Автор і співавтор 141 наукових публікацій, чотирьох рацпропозицій, двох патентів на винахід, навчальних посібників з невідкладної педіатрії та сімейної медицини, інформаційних листів. Впровадив у практичну діяльність дитячих лікувальних закладів понад 30 нових методів діагностики і лікування.