Сторінка викладача

Бузько Є.Ф. працює в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського з 1979 року. З 1979 і до 1985 рік був засновником і завідувачем кафедри педіатрії факультету удосконалення лікарів. З 1985 до 2009 року доцент кафедри, а з 2009 року по цей час працює доцентом кафедри терапії і сімейної медицини ННІ післядипломної освітиде веде курс педіатрії. Автор і співавтор 141 наукових публікацій, чотирьох рацпропозицій, двох патентів на винахід, навчальних посібників з невідкладної педіатрії та сімейної медицини, інформаційних листів. Впровадив у практичну діяльність дитячих лікувальних закладів понад 30 нових методів діагностики і лікування.