сторінка викладача

У 1974 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут.

1974-1978рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі патологічної фізіології ТДМІ. В Москві в міжнародному університеті Патріса Лумумби захистила кандидатську дисертацію (клініко-експериментальна робота) «Зміни кисневого балансу організму при гіпокінезії».

В вересні 1978 року присуджено науковий ступінь – кандидат медичних наук.

Після аспірантури працювала старшим лаборантом, а потім асистентом кафедри госпітальної терапії ТДМІ.

В 1980 році пройшла стажування у Всесоюзному кардіологічному науковому центрі (м. Москва), освоїла методику ультразвукового обстеження серця та вперше в Тернопільській області започаткувала метод ехокардіоскопії.

В грудні 1986 року рішенням Атестаційної комісії присвоєно вчене звання доцента кафедри терапії. Продовжувала працювати на посаді доцента кафедри госпітальної терапії, а з 2002 року - доцент кафедри терапії і сімейної медицини ФПО ТДМА імені І.Я. Горбачевського.

Автор та співавтор понад 90 наукових праць, 2 патентів на винахід та 9 раціоналізаторських пропозицій. Була автором наукової ідеї та допомогла в виконанні кандидатської дисертації (Бакалюк Т.Г.) та докторської дисертації (Сливка Ю.І.).

Наукові інтереси – вивчення змін центральної гемодинаміки у хворих з ішемічною хворобою серця та при коморбідних станах.