Новини

XVII Національний Конгрес Кардіологів України 21-23.09.2016р.

Вагомою медичною подією року було проведення XVII Національного Конгресу Кардіологів України 21-23.09.2016 р. в м. Києві за сприяння Асоціації кардіологів України, Асоціації серцево-судинних хірургів України та Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеско» НАМН України». Ювілейний захід був присвячений 80-річчю створення Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеско» НАМН України» і 140-річчю його засновника Миколи Дмитровича Стражеско. 2016 рік був оголошений «Роком серця в Україні».

В ході Конгресу відбулось Спільне засідання Європейського товариства кардіологів та Асоціації кардіологів України, а також I Українсько-польський форум. Даний захід сприяв зустрічі провідних вчених-кардіологів з Великої Британії, Бразилії, Польщі, Італії, Латвії, Угорщини, Чехії, які ознайомили українську кардіологічну спільноту з останніми досягненнями.

В ході Конгресу відбулось Спільне засідання Європейського товариства кардіологів та Асоціації кардіологів України, а також I Українсько-польський форум. Даний захід сприяв зустрічі провідних вчених-кардіологів з Великої Британії, Бразилії, Польщі, Італії, Латвії, Угорщини, Чехії, які ознайомили українську кардіологічну спільноту з останніми досягненнями.

Особливу зацікавленість викликав виступ завідувача нашої кафедри терапії і сімейної медицини ННІ ПО ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» д-ра мед. наук, професора М.В. Гребеника на тему «Шлуночкова та надшлуночкова ектопія — оптимальна тактика: клінічні рекомендації та власний досвід», по завершенні якої виникло чимало наукових та практичних дискусійних запитань серед науковців та лікарів-кардіологів України.

Велику увагу в аудиторії викликала доповідь K. Котцевої (Велика Британія), керівника одного з найбільших європейських клініко-епідеміологічних досліджень – EUROASPIRE IV, участь в якому приймала Україна. В її доповіді виділені особливості гендерної різниці в імплементації рекомендацій з профілактики гострих коронарних подій. Були проведені спільні організаційно-методичні заходи МОЗ та НАМН України щодо подальшого вдосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання.