Вас вітає кафедра терапії і сімейної медицини навчально-наукового інституту післядипломної освіти!

Штат кафедри: 1 професор, 7 доцентів, 3 асистенти, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Внутрішні хвороби ";
 • " Загальна практика - сімейна медицина ";
 • " Медицина невідкладних станів";
 • "Терапія";
 • "Кардіологія"
 • " Функціональна діагностика в практиці інтерніста".

На кафедрі навчаються:

 • лікарі-інтерни І-ІІ року із фаху "Внутрішні хвороби";
 • лікарі-інтерни І-ІІ року із фаху "Загальна практика - сімейна медицина";
 • лікарі-інтерни із фаху "Медицина невідкладних станів";
 • лікарі-слухачі на передатестаційних курсах зі спеціальності "Терапія";
 • лікарі-слухачі на передатестаційних курсах зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина";

за формою навчання:

 • очна;
 • дистанційна.