Вас вітає кафедра терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти!

Штат кафедри: 2 професори, 5 доцентів, 4 асистенти, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Внутрішні хвороби ";

 • " Загальна практика - сімейна медицина ";

 • " Медицина невідкладних станів";

 • "Терапія";

 • "Кардіологія";

 • " Функціональна діагностика в практиці інтерніста";

 • "Гострі неврологічні захворювання";

 • "Загальна медична підготовка";

 • "ГКС – до госпітальна клініко-електрокардіографічна діагностика".

На кафедрі навчаються:

 • лікарі-інтерни І-ІІ року із фаху "Внутрішні хвороби";

 • лікарі-інтерни І-ІІ року із фаху "Загальна практика - сімейна медицина";

 • лікарі-інтерни із фаху "Медицина невідкладних станів";

 • лікарі-слухачі на курсах тематичного вдосконалення зі спеціальності "Терапія";

 • лікарі-слухачі на курсах спеціалізації зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина";

 • лікарі-слухачі на курсах спеціалізації зі спеціальності "Медицина невідкладних станів";

 • студенти стоматологічного факультету (IV курс);

 • студенти ННІ медсестринства (освітня програма «Парамедик») .

за формою навчання:

 • очна;

 • дистанційна.