Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Жегестовська Д.В. «Оптимізація прогнозування наслідків гострого інфаркту міокарда шляхом визначення лейкоцитарних і тромбоцитарних показників та відношення фактору фон Вілебранда до ADAMTS13», за спеціальністю 222 - медицина (Тернопіль, 2021).

 • Якимчук Ю.Б. «Особливості прегравідарної підготовки та реабілітації хворих після консервативного та оперативного лікування позаматкової вагітності», за спеціальністю 222 - медицина (Тернопіль, 2020).

 • Левчик О.І. "Оптимізація менеджменту пацієнтів з коморбідністю, які перенесли перкутарне коронарне втручання з приводу гострого коронарного синдрому" за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 2019).

 • Коцюба О.І. "Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби з безсимптомною гіперурикемією на тлі діастолічної серцевої недостатності та оптимізація лікування в умовах коморбідності"за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 2017).

 • Микуляк В.Р. "Диференційоване призначення метаболічної терапії при гострому інфаркті міокарда в умовах коморбідності" за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 2014).

 • Лобанець Н.В. “Незалежні предиктори смертності при алкогольних цирозах печінки, шляхи оптимізації медикаментозної терапії” за спеціальністю 14.01.02- внутрішні хвороби (Тернопіль, 2011).

 • Ярема Н.І. "Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією в постменопаузальному періоді” за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Київ, 2010 ).

 • Гребеник М.В. "Післяінфарктне ремоделювання серця в умовах хронічної бронхіальної обструкції і шляхи його корекції" за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 2009).

 • Олійник Н.М. “Клініко-патогенетичне обгрунтування варіантів комплексної терапії цирозу печінки” за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 2009).

 • Зелененька Л.І. "Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу-багаторічна динаміка, вплив на прогноз" за спеціальності 14.01.11 - кардіологія ( Київ, 2008).

 • Самогальської О.Є. “Сучасні аспекти патогенезу, діагностики і лікування цирозів печінки” за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Київ, 2007) .

 • Шостак С.Є. "Оптимізація діагностики і лікування гелікобактерзалежних хронічного гастродуоденіту та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки" за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Київ, 2003).

 • Лазарчук Т.Б. "Компелексне лікування хронічного панкреатиту з використанням електромагнітного випромінювання надвисокої частоти і тіотріазоліну" за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (КМАПО, Київ, 2000).

 • Криськів О.І. "Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на стан протеолітичної системи крові та рівень ендогенної інтоксикації у хворих на хронічні захворювання гепатобіліарної системи" за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль,1997).

 • Стародуб Є.М. “Нові підходи до етіології, патогенезу і терапії виразкової хвороби” за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби ( Київ, 1991).

 • Бутвин С.М."Ентеросорбція в лікуванні хронічного обструктивного бронхіту" за спеціальністю 14.01.04 – пульмонологія. (Київ, 1989).

 • Звершхановський Ф.А. "Вільнорадикальне окислення і антиоксидантна система при гастродуоденальних виразках" за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 1988).

 • Зоря Л.В. "Зміни кисневого балансу організму при гіпокінезії" за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Москва,1978).

 • Бузько Є.Ф "Клініко-морфологічна характеристика хронічного гастриту і виразкової хвороби у дітей" за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Москва, 1976).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Гребеник М.В.:

 • Жегестовська Д.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. Оптимізація прогнозування наслідків гострого інфаркту міокарда шляхом визначення лейкоцитарних і тромбоцитарних показників та відношення фактору фон Вілебранда до ADAMTS13 (Тернопіль, 2021).

 • Левчик О.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. Оптимізація менеджменту пацієнтів з коморбідністю, які перенесли перкутарне коронарне втручання з приводу гострого коронарного синдрому (Тернопіль, 2019).

 • Коцюба О.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби з безсимптомною гіперурикемією на тлі діастолічної серцевої недостатності та оптимізація лікування в умовах коморбідності (Тернопіль, 2016).

 • Микуляк В.Р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. Диференційоване призначення метаболічної терапії при гострому інфаркті міокарда в умовах коморбідності (Тернопіль, 2014).