Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Бузько Є.Ф "Клініко-морфологічна характеристика хронічного гастриту і виразкової хвороби у дітей" за спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (1976).

2. Зоря Л.В. "Зміни кисневого балансу організму при гіпокінезії" (Москва,1978).

3. Звершхановський Ф.А. "Вільнорадикальне окислення і антиоксидантна система при гастродуоденальних виразках" (Тернопіль, 1988).

4. Бутвин С.М."Ентеросорбція в лікуванні хронічного обструктивного бронхіту" 14.01.04 – пульмонологія. (Київ, 1989).

5. Стародуб Є.М. “Нові підходи до етіології, патогенезу і терапії виразкової хвороби” ( Київ, 1991).

6. Криськів О.І. "Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на стан протеолітичної системи крові та рівень ендогенної інтоксикації у хворих на хронічні захворювання гепатобіліарної системи" за спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (Тернопіль,1997).

7. Лазарчук Т.Б. "Компелексне лікування хронічного панкреатиту з використанням електромагнітного випромінювання надвисокої частоти і тіотріазоліну" спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (КМАПО, Київ, 2000).

8. Шостак С.Є. "Оптимізація діагностики і лікування гелікобактерзалежних хронічного гастродуоденіту та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки" спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (Київ, 2003).

9. Самогальської О.Є. “Сучасні аспекти патогенезу, діагностики і лікування цирозів печінки” спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (Київ, 2007)

10. Зелененька Л.І. "Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу-багаторічна динаміка, вплив на прогноз" за спеціальності 14.01.11 "Кардіологія" ( Київ, 2008).

11. Олійник Н.М. “Клініко-патогенетичне обгрунтування варіантів комплексної терапії цирозу печінки” за спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (Тернопіль, 2009).

12. Гребеник М.В. "Післяінфарктне ремоделювання серця в умовах хронічної бронхіальної обструкції і шляхи його корекції" за спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (Тернопіль, 2009).

13. Ярема Н.І. "Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією в постменопаузальному періоді” за спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (Київ, 2010 ).

14. Лобанець Н.В. “Незалежні предиктори смертності при алкогольних цирозах печінки, шляхи оптимізації медикаментозної терапії” за спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (Тернопіль, 2011).

15. Микуляк В.Р. "Диференційоване призначення метаболічної терапії при гострому інфаркті міокарда в умовах коморбідності" за спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (Тернопіль, 2014).

16. Коцюба О.І. "Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби з безсимптомною гіперурикемією на тлі діастолічної серцевої недостатності та оптимізація лікування в умовах коморбідності"за спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (Тернопіль, 2017).

17. Левчик О.І. "Оптимізація менеджменту пацієнтів з коморбідністю, які перенесли перкутарне коронарне втручання з приводу гострого коронарного синдрому" за спеціальністю 14.01.02 "Внутрішні хвороби" (Тернопіль, 2019).

18. Якимчук Ю.Б. «Особливості прегравідарної підготовки та реабілітації хворих після консервативного та оперативного лікування позаматкової вагітності», за спеціальністю 222 "Медицина" (Тернопіль, 2020).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Гребеник М.В.:

1.Кандидатська дисертаційна робота Микуляк В.Р. на тему "Диференційоване призначення метаболічної терапії при гострому інфаркті міокарда в умовах коморбідності" за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.

2.Кандидатська дисертаційна робота Коцюба О.І. на тему "Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби з безсимптомною гіперурикемією на тлі діастолічної серцевої недостатності та оптимізація лікування в умовах коморбідності"за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.

3. Кандидатська дисертаційна робота Левчик О.І. на тему " Оптимізація менеджменту пацієнтів з коморбідністю, які перенесли перкутарне коронарне втручання з приводу гострого коронарного синдрому" за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.