Навчальна робота

Навчальна робота кафедри

Пiдготовка лiкарiв проводиться на циклах:

1. Передатестацiйної пiдготовки за фахом:

- "Терапiя";

- "Загальна практика-сiмейна медицина";

- "Кардiологiя";

- "Медицина невідкладних станів".

Тривалiсть циклiв - 1 мiсяць.

Цикли проводяться на бюджетній основi.

2. Спецiалiзацiї для лікарів за фахом:

- "Загальна практика-сiмейна медицина".

Тривалiсть циклу 6 мiсяцiв.

- "Медицина невідкладних станів".

Тривалiсть циклу 3 мiсяцi.

3. Пiдготовка лiкарiв - iнтернiв проводиться на циклах спецiалiзацiї за держзамовленням та на контрактнiй основi за фахом:

- "Внутрішні хвороби", тривалiсть 2 роки (6 місяців – на першому році і 5 місяців - на другому - на кафедрі терапії і на суміжних кафедрах (разом 11 місяців – 1716 годин); на базах стажування - за перший рік - 5 місяців і за другий рік – 6 місяців (разом 11 місяців);

- "Загальна практика-сiмейна медицина", тривалiсть 2 роки (по 5 мiсяцiв очнi цикли на базi кафедр університету на першому i другому роках навчання та по 6 мiсяцiв - на базах стажування (заочнi цикли);

- "Медицина невiдкладних станiв", тривалiсть 1,5 року.

Лікарі-інтерни, які проходять очний цикл навчання, щоденно проводять поліклінічні конференції, використовуючи мультимедійну апаратуру факультету. Вони доповідають про стан важкохворих у всіх відділеннях ТКМЛ № 2 та про окремі цікаві клінічні випадки. На такі конференції запрошуються і лікарі-ординатори відділень лікарні, де вони можуть коментувати стан хворого, діагностично-лікувальні заходи, які проводяться, очікувані результати, тощо. Це суттєво покращує якість навчання, розвиває клінічне мислення, сприяє вивченню і засвоєнню протоколів надання медичної допомоги населенню.

У процесi навчання iнтернiв i слухачів використовуються комп'ютернi тестовi програми у режимах тренiнгу та атестацiї; академiчний фонд компакт-дискiв iз рiзних роздiлiв терапiї, iнформацiя iз всесвiтньої сiтки "Iнтернет", бiблiотечнi фонди Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я.Горбачевського та Тернопiльської обласної медичної бiблiотеки.

Робота викладачів кафедри ННІ має декілька складових. Чи не найважливішою із них є лікувальна робота. Вона відображає фаховий рівень кожного і характеризує потенційні можливості клінічної кафедри. Мистецтво лікування шліфується роками. Чим вища кваліфікаційна категорія лікаря і викладача, тим більше можна у нього навчитись лікарю-інтерну чи запозичити лікарю-слухачу. Сама назва факультет післядипломної освіти вимагає забезпечення факультету високопрофесійними і висококваліфікованими викладачами і лікарями одночасно.

Лікувальна робота кожного викладача кафедри складається із обходів, консультацій у відділеннях лікарні, консультативних прийомів у поліклініці, курації хворих (для асистента кафедри) та ургентних чергувань. Вказане навантаження розиширюється за рахунок консультацій в інших лікувальних закладах.

Перспективи розвитку лікувальної роботи тісно повязані із покращенням матеріально-технічного забезпечення клінічної бази кафедри, впровадженням нових методик діагностики і лікування, зокрема інвазивних технологій в кардіології. Серед викладачів кафедри є кардіологи, гастроентерологи, пульмонолог, фтизіатр, педіатр і функціоналіст. Вони можуть надавати консультативну допомогу в цих напрямах, виконуючи ехо-КС, рН-метрію, бронхоскопію. Необхідно надалі використовувати консультативні прийоми в поліклініці кожного викладача як показові заняття для лікарів-інтернів.

Лікарі-інтерни та лікарі-слухачі мають можливість вивчати усі сучасні методи діагностики поширених захворювань, в тому числі - серцево-судинної системи, під час обходів провідних професорів кафедри

Згідно сучасних вимог навчання лікарів-інтернів фаху «Загальна практика-сімейна медицина» повинно бути максимально наближеним до практичної роботи лікарів у селі. З цією метою за ініціативою адміністрації ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського було створено 5 навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги (НПЦПМСД) на базі сільських амбулаторій. З метою заохочення роботи молодих спеціалістів у сільській місцевості у всіх НПЦПМСД проведено ремонт, створено комфортні умови для проживання і роботи, забезпечено лабораторно-інструментальним і діагностичним обладнанням. Бригади лікарів-інтернів (2 інтерни фаху «Загальна практика-сімейна медицина» та 2 стоматологи) працюють на базі НПЦПМСД упродовж тижня. Під контролем викладача ТДМУ відбувається здача чергувань, аналіз виконаної роботи та інструктаж новоприбулої бригади