Пiдготовка лiкарiв проводиться на циклах: 1. Передатестацiйної пiдготовки за фахом "Терапiя", "Загальна практика-сiмейна медицина", "Кардiологiя", "Медицина невідкладних станів" (тривалiсть циклiв - 1 мiсяць, проводяться на бюджетній основi). 2. Спецiалiзацiї для лікарів за фахом "Загальна практика-сiмейна медицина" (тривалiсть циклу 6 мiсяцiв). 3. Пiдготовка лiкарiв - iнтернiв проводиться на циклах спецiалiзацiї за держзамовленням та на контрактнiй основi за фахом "Внутрішні хвороби", тривалiсть 2 роки (3 місяців – на першому році і 3 місяців - на другому - на кафедрі терапії і на суміжних кафедрах (разом 11 місяців – 1716 годин); на базах стажування - за перший рік - 5 місяців і за другий рік – 6 місяців (разом 11 місяців); "Загальна практика-сiмейна медицина", тривалiсть 2 роки (по 5 мiсяцiв очнi цикли на базi кафедр університету на першому i другому роках навчання та по 6 мiсяцiв - на базах стажування (заочнi цикли); "Медицина невiдкладних станiв", тривалiсть 1,5 року.

Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами Тернопільського національного медичний університет імені І.Я. Горбачевського. Усі лекції, які читаються викладачами, забезпечені мультимедійними презентаціями.

Колектив кафедри та лікарі-інтерни перед проведенням клінічної конференції (2022 рік)

Лікар-інтерн доповідає на клінічній конференції (2022 рік)

В умовах військового стану на кафедрі навчальний процес проходить із дотриманням усіх заходів безпеки.

Професор М.В. Гребеник читає лекцію "Фібриляція передсердь" лікарям (2017 рік)

Доцент Л.В.Зоря читає лекцію курсантам (2017 рік)

На кафедрі є 3 навчальних кімнати, в яких мають можливість займатись стільки ж академічних груп. Кожна із них забезпечена усім, що потрібно для навчального процесу.

У розпорядженні кафедри є також два приміщення (лекційний зал лікарні №2, лекційний зал кафедри) та допоміжні приміщення (кабінет завідувача кафедри, 3 приміщення кабінетів комп"ютерного контролю).

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені в повному обсязі та щорічно переглядається і оновлюється. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри.

Доцент С.М.Бутвин проводить заняття із циклу "Пульмонологія" (2016 рік)

Викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків та іншого наочного матеріалу. Викладачами кафедри розроблено та створено 2 віртуальних навчальних програм, одна із них для підготовки лікарів "Загальної практики - сімейної медицини" (ICPC-2- Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги) Розробляються сценарії ще 2 віртуальних програм. Інтерни мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу систему Moodle цілодобово.

Лікарі-інтерни, які проходять очний цикл навчання, щоденно проводять поліклінічні конференції, використовуючи мультимедійну апаратуру інституту. Вони доповідають про стан важкохворих у всіх відділеннях ТКМЛ № 2 та про окремі цікаві клінічні випадки. На такі конференції запрошуються і лікарі-ординатори відділень лікарні, де вони можуть коментувати стан хворого, діагностично-лікувальні заходи, які проводяться, очікувані результати, тощо. Це суттєво покращує якість навчання, розвиває клінічне мислення, сприяє вивченню і засвоєнню протоколів надання медичної допомоги населенню.

Лікар - інтерн доповідає на клінічній конференції (2016 рік)

У процесi навчання iнтернiв i слухачів використовуються комп'ютернi тестовi програми у режимах тренiнгу та атестацiї; академiчний фонд компакт-дискiв iз рiзних роздiлiв терапiї, iнформацiя iз всесвiтньої сiтки "Iнтернет", бiблiотечнi фонди Тернопiльського національного медичного унiверситету iменi I.Я.Горбачевського та Тернопiльської обласної медичної бiблiотеки.

Доцент С.Є. Шостак із лікарями - інтернами під час комп'ютерного тестового контролю розділу "Гастроентерологія" (2015 рік)

Лікарі-інтерни та лікарі-слухачі мають можливість вивчати усі сучасні методи діагностики поширених захворювань, в тому числі - серцево-судинної системи, під час обходів провідних професорів кафедри

Згідно сучасних вимог навчання лікарів-інтернів фаху «Загальна практика-сімейна медицина» повинно бути максимально наближеним до практичної роботи лікарів у селі. З цією метою за ініціативою адміністрації ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського було створено 5 навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги (НПЦПМСД) на базі сільських амбулаторій. З метою заохочення роботи молодих спеціалістів у сільській місцевості у всіх НПЦПМСД проведено ремонт, створено комфортні умови для проживання і роботи, забезпечено лабораторно-інструментальним і діагностичним обладнанням. Бригади лікарів-інтернів (2 інтерни фаху «Загальна практика-сімейна медицина» та 2 стоматологи) працювали на базі НПЦПМСД упродовж тижня. Під контролем викладача ТДМУ відбувалась здача чергувань, аналіз виконаної роботи та інструктаж новоприбулої бригади. Такі заїзди здійснювались кілька років, останній у 2016 році.


Навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги на базі сільських амбулаторій у селі Кокошинці (2016 рік)

Через певні організаційні моменти виїзди наших інтернів припинились, однак вподальшому плануємо відновити цю практику.

Ще одним вагомим внеском у якісну підготовку лікарів є практичні заняття у центрі симуляційного навчання, де відповідно до графіку, проводяться заняття викладачами нашої кафедри у залі серцево-легеневої реанімації та у системі «Body Interact» (вул.Чеова 3).