Симуляційний центр

Центр симуляційного навчання

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачовського МОЗ України»

На базі центру стимуляційного навчання проводяться навчання лікарів-інтернів зі спеціальностей «Внутрішні хвороби», «Загальна практика-сімейна медицина» та «Медицина невідкладних станів», а також лікарів-курсантів, які проходять удосконалення на базі кафедри терапії і сімейної медицини ННІ ПО. Лікарі-інтерни відпрацьовують практичні навички надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.

За допомогою використання алгоритму надання домедичної допомоги лікарі-інтерни та лікарі-курсанти мають можливість проводити маніпуляції для надання допомоги постраждалим за допомогою відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів із застосуванням відповідних необхідних інструментів, зокрема, ларингеальної маски чи рото-глоткової трубки, а при необхідності – штучної вентиляції легень.

Окрім того, на сучасному обладнанні лікарі-інтерни та лікарі-курсанти мають можливість потренуватись відпрацювати техніку запису ЕКГ, навики проведення непрямого масажу серця та дефібриляції, техніку накладання шин для транспортування пацієнтів в кареті ШМД до лікувального закладу.

Є можливість відпрацювати техніку проведення на манекенах ларингоскопії, а також трахеотомії, які потрібно виконувати в певних невідкладних ситуаціях.

Також можливо проводити маніпуляції введення парентеральних медикаментів/середників для корекції стану пацієнта.

Крім того, лікарі-інтерни опановують навики надання невідкладної допомоги на комп’ютерній системі «Body Interact» при невідкладних станах.

Після проведення та відпрацювання практичних навичок та проведення/виконання сценаріїв є можливість проведення їх обговорення (дебрифінгу), аналізуючи тактику надання допомоги пацієнту, розподіл обов’язків між членами команди, можливі помилки та недоліки, використання часу при проведенні сценаріїв, застосування прийомів та шкал для оцінки стану пацієнта та визначення алгоритму надання йому необхідного спектру заходів.