Початок діяльності кафедри відноситься до травня 1979 року, коли за Наказом МОЗ УРСР у рамках створеного 26 лютого 1979 року факультету удосконалення лікарів (ФУЛ) Тернопільського медичного інституту на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні була організована кафедра терапії.

Одним із фундаторів і факультету, і кафедри по праву вважають доцента Я.Д. Галицького. Чудовий фахівець, знавець своєї справи, справжній патріот України у непрості радянські часи ініціював відродження Всеукраїнського лікарського товариства на Тернопіллі.

Першим завідувачем кафедри було призначено доктора медичних наук, професора С.Г. Вайнштейна, який очолював її до 1988 року (нині проживає і працює за фахом у Німеччині).

Фундатор факультету удосконалення лікарів. 

Доцент Я.Д. Галицький (1980 рік)

     Упродовж 1988-2010 років колектив кафедри очолював доктор медичних наук, професор Є.М.Стародуб.  

Професор Є.М. Стародуб  у своєму кабінеті (1983 рік)

     Колектив факультету удосконалення лікарів (з ліва на право) професор С.Г.Вайнштейн (кафедра терапії), професор В.Г.Микуляк (кафедра хірургії), професор М.Б.Розуменко (кафедра акушерства і гінекології), доцент Є.М.Стародуб (декан ФУЛ), доцент Є.Ф.Бузько (кафедра педіатрії) (1980 рік)

Діапазон навчально-методичної, наукової та лікувальної роботи кафедри терапії значно розширився після приєднання до неї у січні 1997 року кафедри кардіології цього ж факультету, що функціонувала з 1987 року під керівництвом доктора медичних наук, професора Б.І.Рудика.

Професор Б.І. Рудик (2013 рік)

 У рамках національної програми реформування медичної галузі в Україні з 1994 року на кафедрі розпочалася робота з підготовки сімейних лікарів на циклах спеціалізації, а у 2000 році – відкрита інтернатура із фаху «Загальна практика - сімейна медицина». Перейменування у 2002 році кафедри терапії у кафедру терапії і сімейної медицини повністю відтворювало сутність діяльності структурного підрозділу факультету післядипломної освіти.

 У різні періоди існування на кафедрі працювали знані в області та в Україні лікарі-науковці: професори Ф.А.Звершхановський (професор-пульмонолог), Б.І.Рудик (незмінний впродовж 20 років очолювач Тернопільського обласного наукового товариства терапевтів), О.М.Масик (професор-ревматолог), І.Т.Пятночка (професор-фтизіатр), доценти Я.Д.Галицький, Ю.О.Цаль, І.І.Мельник, О.Є.Самогальська (у 2007 році захистила докторську дисертацію, сьогодні очолює кафедру клінічної фармації фармацевтичного факультету ТНМУ імені І.Я.Горбачевського»), А.В.Зоря, Н.І.Ярема (у 2010 році захистила докторську дисертацію і у 2011 році була обрана проректором з науково-педагогічної і лікувальної роботи «ТНМУ імені І.Я.Горбачевського» та очолювала кафедру внутрішньої медицини №1 медичного факультету); асистенти З.І.Шуст, В.Є.Яковлев, І.М.Марків, Н.В. Журбенко, М.Є.Гаврилюк, Н.Г.Блінова, Р.О.Федорова, О.М.Барна (сьогодні доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицин НМУ імені О.О.Богомольця, голова Всеукраїнської Асоціації превентивної та антиейджинг медицини). Професор Є.М.Стародуб з 1 січня 2010 року по 2018 рік працював професором кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини медичного факультету «ТНМУ імені І.Я.Горбачевського».

 Колектив кафедри (зліва направо) стоять: лікар-інтерн, асистент Р.П. Дуць, доцент Т.Б. Лазарчук Т.Б., професор О.М. Масик, доцент С.Є. Шостак, лаборан;сидять: лікар-інтерн, професор Н.І. Ярема, професор Є.М. Стародуб, доцент О.Є. Самогальська, доцент О.І. Криськів (2005 рік)

Під час виступу професор М.В. Гребеник (2016 рік)

З 1 січня 2010 року колектив кафедри працює під керівництвом доктора медичних наук професора М.В.Гребеника.

 У складі (на листопад 2016 року) 2-х професорів (доктор медичних наук М.В.Гребеник,  доктор медичних наук Ф.А.Зверхшановський), 6 доцентів (кандидат медичних наук Т.Б.Лазарчук – завуч кафедри, кандидат медичних наук О.І.Криськів – відповідальна за лікувальну роботу, кандидат медичних наук С.Є.Шостак– відповідальна за наукову роботу, кандидат медичних наук Л.В.Зоря, кандидат медичних наук Є.Ф.Бузько, кандидат медичних наук С.М.Бутвин); 3-х асистентів (кандидата медичних наук Л.І. Зелененька, кандидат медичних наук В.Р. Микуляк,  кандидат медичних наук О.І. Коцюба) та старшого лаборанта  О.В. Базар.

Колектив кафедри (зліва направо) стоять: аспірант В.А. Дударенко, лаборант О.В. Базар, аспірант  О .І. Левчик, доцент О.І. Криськів., доцент Є.Ф. Бузько, асистент В.Р. Микуляк, професор Ф.А. Зверхшановський, аспірант О.І. Коцюба; сидять: доцент С.Є. Шостак, асистент Л.І. Зелененька, професор М.В. Гребеник, доцент Л.В. Зоря, доцент Т.Л.Лазарчук (2016 рік)

 Також, на кафедрі щорічно навчаються аспіранти.

 Клінічними базами для навчання лікарів-інтернів та лікарів-курсантів є КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2", КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" (філія № 2).

 В 2019 році у складі нашої кафедри відбулись зміни - відійшов у вічність наш колега професор Ф.А. Зверхшановський. Професіонал своєї справи, лікар-пульмонолаг, невтомний педагог, якого любили і поважали  співробітники, пацієнти та не одне покоління лікарів-інтернів.

Колектив кафедри (зліва направо) стоять:  старший лаборант О.В. Базар, аспірант  Н.В. Бадюк, асистентО.І. Коцюба., доцент Є.Ф. Бузько, асистент Л.І.Зелененька, доцент С.М.Бутвин, аспірант Ю.Гончарук, аспірант  Д.В. Жегестовська, клінічний ординатор, асистент О.І. Левчик; сидять: доцент Л.В. Зоря, доцент Т.Б. Лазарчук, професор М.В. Гребеник, доцент С.Є. Шостак, доцент О.І. Криськів (2019 рік)

 В 2022 році у складі нашої кафедри знову відбулись зміни - покинули нас назавжди доцент Є.Ф. Бузько та доцент С.М. Бутвин.

  На 2023 рік склад кафедри такий: 2 професорів (доктор медичних наук М.В. Гребеник та доктор медичних наук Н.Р.Сохор), 5 доцентів (кандидат медичних наук Т.Б. Лазарчук – завуч кафедри, кандидат медичних наук О.І. Криськів – відповідальна за лікувальну роботу, кандидат медичних наук Л.В. Зоря, кандидат медичних наук Л.І Зелененька, кандидата медичних наук В.Р. Микуляк); 3 асистенти (кандидат медичних наук О.І. Левчик,  кандидат медичних наук О.І. Коцюба, доктор філософії Д.В. Жегестовська) та старший лаборант  О.В.Базар.

Колектив кафедри (зліва направо) стоять:  асистент  О.І. Коцюба, доцент Л.І. Зелененька, асистент  Д.В. Жегестовська, доцент В.Р. Микуляк,  доцент О.І. Кристків, асистент О.І. Левчик, асистент Ю.Б. Якимчук, старший лаборант О.В. Базар; сидять: професор Н.Р. Сохор, доцент Т.Б. Лазарчук, професор М.В. Гребеник, доцент Л.В. Зоря (2023 рік)