1. 0118U000361 "Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря" (2018 - 2021 рр. керівник професор С.І.Сміян)

2. 0113U001244 "Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування" ( 2013 - 2017 рр. керівник професор С.І.Сміян)

3. 0104U004523 "Клініко-патогенетичне обгрунтування нових технологій при цирозах печінки вірусного походження" (2010 - 2012 рр. керівник професор Є.М. Стародуб)