Науково-дослідні роботи

Кафедра завершила участь у міжкафедральній НДР 0113U001244 «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування», яка тривала з 2013 до 2017 роки.

На даний час почали працювати над новою міжкафедральною роботою: “Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря".