Наукова робота

Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

Прiоритетними напрямками наукової роботи кафедри є розробка i вивчення сучасних методiв дiагностики i лiкування захворювань органiв травлення i серцево-судинної системи.

Сьогоднi на кафедрi виконуються 2 кандидатські дисертацiї.

Викладачами кафедри видано посiбники "Хвороби органiв травлення", "Лекцiї з кардiологiї", "Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів в терапевтичній практиці", "Основи практичної електрокардіографії", "Основи клінічної медицини", "Анкілозивний спондилоартрит (хвороба Бехтерева) ", "Пульмонологія в практиці сімейного лікаря", навчальний компакт-диск "Хвороби органiв травлення", бiльше 500 друкованих робiт.

Спiвробiтники кафедри виступають з доповiдями на зарубiжних, вiтчизняних та обласних наукових форумах.

Викладачі кафедри обмінюються досвідом роботи з працівниками інших навчальних закладів під час Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації” на базі конгресцентру НОК «Червона калина»