Професорсько-викладацький склад кафедри

ГРЕБЕНИК МАР'ЯН ВАСИЛЬОВИЧ

Посада — завідувач кафедри

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

Е-mail — hrebenyk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
mendeley
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506525762

ЛАЗАРЧУК ТЕТЯНА БОРИСІВНА

Посада — завуч

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — lazarchuktb@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
mendeley

БУЗЬКО ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — bouzko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
mendeley

БУТВИН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — butvyn@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
mendeley
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ЗОРЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — zorialv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
mendeley

ШОСТАК СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — shostak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
mendeley
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

КРИСЬКІВ ОЛЬГА ІВАНІВНА

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — kryskiv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
mendeley

ЗЕЛЕНЕНЬКА ЛІЛІЯ ІВАНІВНА

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — zelenenka@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
mendeley

МИКУЛЯК ВІКТОРІЯ РОСТИСЛАВІВНА

Посада — асистент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Е-mail — mykuliakvr@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
mendeley

КОЦЮБА ОКСАНА ІГОРІВНА

Посада — асистент

Науковий ступінь канд. мед. наук

Е-mail — kotsyubaoi@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
mendeley

ЛЕВЧИК ОЛЕНА ІВАНІВНА

Посада — асистент

Науковий ступінь канд. мед. наук

Е-mail — levchykoi@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
mendeley

ЯКИМЧУК ЮЛІЯ БОГДАНІВНА

Посада — асистент

Науковий ступінь канд. мед. наук

Е-mail — yakymchuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid

БАЗАР ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада — старший лаборант

ЖЕГЕСТОВСЬКА ДІАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада — аспірант кафедри

Науковий ступінь магістр медицини

Е-mail — zhehestovska_dv@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

БАДЮК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада — аспірант кафедри

Науковий ступінь магістр медицини

Е-mail — badyuknv@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

ГОНЧАРУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

Посада — аспірант кафедри

Е-mail — honcharuk@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

ФІЛЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада — аспірант кафедри

Е-mail — filyuk@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

САС ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ

Посада — аспірант кафедри

Е-mail — sasvv1@gmail.com

Сторінка аспіранта

Наукові публікації