Професорсько-викладацький склад кафедри

ГРЕБЕНИК МАР'ЯН ВАСИЛЬОВИЧ

Посада — завідувач кафедри

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

Е-mail — hrebenyk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506525762
LinkedIn
researchgate
orcid
mendeley
researcherid

ЛАЗАРЧУК ТЕТЯНА БОРИСІВНА

Посада — завуч

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — lazarchuktb@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
researchgate
orcid
mendeley
researcherid

БУЗЬКО ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — bouzko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
researchgate
orcid
mendeley
researcherid

БУТВИН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Е-mail — butvyn@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
researchgate
orcid
mendeley
researcherid
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ЗОРЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — zorialv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/
LinkedIn
researchgate
orcid
mendeley
researcherid

ШОСТАК СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — shostak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
researchgate
orcid
mendeley
researcherid
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

КРИСЬКІВ ОЛЬГА ІВАНІВНА

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — kryskiv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
researchgate
orcid
mendeley
researcherid

ЗЕЛЕНЕНЬКА ЛІЛІЯ ІВАНІВНА

Посада — асистент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Е-mail — zelenenka@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
researchgate
orcid
mendeley
researcherid

МИКУЛЯК ВІКТОРІЯ РОСТИСЛАВІВНА

Посада — асистент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Е-mail — mykuliakvr@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
researchgate
orcid
mendeley
researcherid

КОЦЮБА ОКСАНА ІГОРІВНА

Посада — асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Е-mail — kotsyubaoi@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
researchgate
orcid
mendeley
researcherid

ЛЕВЧИК ОЛЕНА ІВАНІВНА

Посада — асистент

Науковий ступінь

Е-mail — levchykoi@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
researchgate
orcid
mendeley
researcherid

БАЗАР ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада — старший лаборант