Професорсько-викладацький склад кафедри

ГРЕБЕНИК МАР'ЯН ВАСИЛЬОВИЧ

Посада — завідувач кафедри

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

Е-mail — hrebenyk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506525762

СОХОР НАТАЛЯ РОМАНІВНА

Посада — професор

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

Е-mail — sokhor@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506525762

ЛАЗАРЧУК ТЕТЯНА БОРИСІВНА

Посада — завуч 

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — lazarchuktb@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ЗОРЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА

Посада — доцент 

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — zorialv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

КРИСЬКІВ ОЛЬГА ІВАНІВНА 

Посада — доцент  

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — kryskiv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid

ЗЕЛЕНЕНЬКА ЛІЛІЯ ІВАНІВНА

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Е-mail — zelenenka@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid

МИКУЛЯК ВІКТОРІЯ РОСТИСЛАВІВНА

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Е-mail — mykuliakvr@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid

КОЦЮБА ОКСАНА ІГОРІВНА

Посада — асистент 

Науковий ступінь канд. мед. наук

Е-mail — kotsyubaoi@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid

ЛЕВЧИК ОЛЕНА ІВАНІВНА

Посада — асистент

Науковий ступінь канд. мед. наук

Е-mail — levchykoi@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid

ЖЕГЕСТОВСЬКА ДІАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада — асистент

Науковий ступінь магістр медицини

Е-mail — zhehestovska_dv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate
researcherid

БАЗАР ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада — Старший лаборант