ЗОРЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА

У 1974 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут.

1974-1978 роки – навчання в аспірантурі на кафедрі патологічної фізіології ТДМІ.

Кандидат медичних наук з вересня 1978 року.

Кандидатська дисертація (клініко-експериментальна робота) «Зміни кисневого балансу організму при гіпокінезії» в Москві в міжнародному університеті Патріса Лумумби.

Після аспірантури працювала старшим лаборантом, а потім асистентом кафедри госпітальної терапії ТДМІ.

В 1980 році пройшла стажування у Всесоюзному кардіологічному науковому центрі (м. Москва), освоїла методику ультразвукового обстеження серця та вперше в Тернопільській області започаткувала метод ехокардіоскопії.

Доцент кафедри терапії з грудня 1986 року.

З 2002 року - доцент кафедри терапії і сімейної медицини ФПО ТДМА імені І.Я. Горбачевського.

Наукові інтереси – вивчення змін центральної гемодинаміки у хворих з ішемічною хворобою серця та при коморбідних станах.

Автор та співавтор понад 90 наукових праць, 2 патентів на винахід та 9 раціоналізаторських пропозицій. Була автором наукової ідеї та допомогла в виконанні кандидатської дисертації (Бакалюк Т.Г.) та докторської дисертації (Сливка Ю.І.).