Підручники та посібники

Працівники кафедри брали участь у підготовці наступних підручників та посібників:

Основи клінічної медицини : Підручник / За ред. М.І.Шведа. – Тернопіль : ТДМУ, «Укрмедкнига», 2008. – 796 с. (– С. 95-131.)


Проф. Гребеник М.В.


Терапія: Підручник / За ред. проф. М.І.Шведа, проф. Н.В. Пасечко. – Тернопіль: ТДМУ „Укрмедкнига”, 2007. – 648 с. (– С. 276 – 360.)


Проф. Гребеник М.В.


Сімейна медицина : Підручник /За ред проф В.Б. Гощинського ,проф Л.М.Бабінець ,проф Є.М.Стародуба – Тернопіль :ТДМУ «Укрмедкнига»,2014. –

1154 ст (367-393,


Доц. Криськів О .І.

Доц. Бутвин С.М.


Основи практичної електрокардіографії : навчальний посібник / М.І. Швед ,М.В.Гребеник – Тернопіль «Укрмедкнига» 2015.- 127 с.

Проф. Гребеник М.В.


Вибрані питання з внутрішніх хвороб / Презентації лекцій за ред. проф. М.В.Гребеника - Тернопіль " Укрмедкнига " 2015 р. - 204 с.

Проф Гребеник М.В.

доц. Лазарчук Т.Б.

доц. Зоря Л.В.

доц. Криськів О.І.

доц. Шостак С.Є

доц. Бутвин С.М.

доц. Зелененька Л.І.