Підручники, видані викладачами кафедри

1.Сімейна медицина : Підручник /За ред проф. В.Б. Гощинського, проф Л.М.Бабінець проф. Є.М.Стародуба, доц. Криськів О.І., доц. Бутвин С.М. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. - 1154 ст.

2. Основи клінічної медицини : Підручник / За ред. М.І.Шведа., Проф. Гребеник М.В. – Тернопіль : ТДМУ, «Укрмедкнига», 2008. – 796 с.

3.Терапія: Підручник / За ред. проф. М.І.Шведа, Проф. Гребеник М.В., проф. Н.В. Пасечко. – Тернопіль: ТДМУ „Укрмедкнига”, 2007. – 648 с.

Посібники, видані викладачами нашої кафедри

1. Вибрані питання з внутрішніх хвороб / Презентації лекцій за ред. проф. М.В.Гребеника. 3 видання, перероблене і доповнене - Тернопіль "Укрмедкнига" 2019 р. - 304 с

2. Вибрані питання з внутрішніх хвороб / Презентації лекцій за ред. проф. М.В.Гребеника. 3 видання. Доповнене та оновлене - Тернопіль " Укрмедкнига " 2018 р. - 206 с.

3. Основи практичної електрокардіографії : навчальний посібник / М.І. Швед, М.В.Гребеник – Тернопіль «Укрмедкнига» 2018.- 127 с.

4. Вибрані питання з внутрішніх хвороб / Презентації лекцій за ред. проф. М.В.Гребеника 2 видання. Доповнене та оновлене - Тернопіль " Укрмедкнига " 2017 р. - 204 с.

5. Вибрані питання з внутрішніх хвороб / Презентації лекцій за ред. проф. М.В.Гребеника - Тернопіль " Укрмедкнига " 2015 р. - 204 с.

6. Основи практичної електрокардіографії : навчальний посібник / М.І. Швед, М.В.Гребеник – Тернопіль «Укрмедкнига» 2015.- 127 с.