Підручники, видані викладачами кафедри

 1. Сімейна медицина : Підручник [За ред. В.Б. Гощинського, проф Л.М.Бабінець, Є.М.Стародуба, О.І. Криськів, С.М. Бутвин] – 2014. – Тернопіль : «Укрмедкнига». - 1154 ст.

2. Основи клінічної медицини : Підручник [За ред. М.І.Шведа., М.В. Гребеника ] – 2008. Тернопіль : «Укрмедкнига».– 796 с.

3. Терапія: Підручник [За ред. М.І.Шведа, М.В. Гребеника, Н.В. Пасечко.] – 2007. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – 648 с.

Посібники, видані викладачами нашої кафедри


 1. Актуальні питання внутрішньої медицини (в схемах і таблицях): навчальний посібник / [О.М. Біловол, І.І. Князькова, Н.І. Ярема, Л.В. Радецька, І.П Савченко, О.І. Коцюба та ін.] - 2022. - Харків: ХНМУ "Новий світ – 2000" –340 с.

 2. Актуальні питання кардіології : навчальний посібник / [О.М. Біловол, І.І. Князькова, Н.І. Ярема, Л.В. Радецька, І.П Савченко, О.І. Коцюба і співавт] - 2021. - Харків: ХНМУ. - 144 с.

 3. Практичний посібник з внутрішньої медицини, або Кишенькова книжечка сімейного лікаря. У 2 ч. Ч. ІІ / [Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема, Л.П. Мартинюк, О.І. Коцюба та ін.] - 2021. – Тернопіль: "Підручники та посібники". – 432 с.

 4. Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика – сімейна медицина /[Л.С. Бабінець, О.І. Криськів М.В. Гребеник та інші] - 2021. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига". с. 461-468.

 5. Вибрані питання з внутрішніх хвороб. Презентації лекцій (вид. 3, перероблене і доповнене) / [ М.В. Гребеник, Л.В. Зоря, Т.Б. Лазарчук, С.Є. Шостак, С.М. Бутвин та інші] - 2019. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига". - 304 с.

 6. Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей (вид. 2, перероблене і доповнене) / [ Лобода В.Ф., Бузько Є.Ф, Слободян Л.М. та інші.] -2018. - Тернопіль: ТДМУ"Укрмедкнига".-208с.

 7. Вибрані питання з внутрішніх хвороб. Презентації лекцій (вид 3, перероблене і доповнене) / [ М.В. Гребеник, Л.В. Зоря, Т.Б. Лазарчук, С.Є. Шостак, С.М. Бутвин та інші] - 2018. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига". - 206 с.

 8. Основи практичної електрокардіографії : навчальний посібник / [М.І. Швед, М.В.Гребеник]2018. - Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига» - 127 с.

 9. Вибрані питання з внутрішніх хвороб. Презентації лекцій (вид 2, перероблене і доповнене) / [ М.В. Гребеник, Л.В. Зоря, Т.Б. Лазарчук, С.Є. Шостак, С.М. Бутвин та інші] - 2017. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига". - 204 с.

 10. Вибрані питання з внутрішніх хвороб. Презентації лекцій / [ М.В. Гребеник, Л.В. Зоря, Т.Б. Лазарчук, С.Є. Шостак, С.М. Бутвин та інші] - 2015. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига". - 204 с.

 11. Основи практичної електрокардіографії : навчальний посібник / [М.І. Швед, М.В.Гребеник] – 2015. - Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига»- 127 с.

 12. Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Шостак С.Є.

 13. Педіатрія в практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник/[Банадига Н.В., Слободян Л. М., Лобода В.Ф., Бузько Є.Ф., Петрик А.О., Рогальський І.О.]- 2008. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига".-340с.

 14. Хвороби органів травлення (діагностика і лікування): Б-ка практичного лікаря. Суттєві питання внутрішньої медицини /[ П.Я. Григор’єв, Є.М. Стародуб, Е.П.Яковенко, М.Є.Гаврилюк, С.Є. Шостак].– 2000. -Тернопіль:ТДМУ" Укрмедкнига". – 448с.