Монографії, інформаційні листи, патенти

Диференційоване застосування алопуринолу і/без L-аргініну для зменшення проявів діастолічної серцевої недостатності і метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в умовах коморбідності з гіперурикемією: інформ. лист / М. В. Гребеник, О.І. Коцюба// Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 251-2016. Вип. 2, Кардіологія та ревматологія.

Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих на інфаркт міокарда із супутньою артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом : інформ. лист / М. В. Гребеник, Л. В. Соколова, В.Р. Микуляк // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 129-2014. Вип. 1, Кардіологія та ревматологія.

Авторське право на твір

Автор - Гребеник Мар'ян Васильович

"Концептуальне обгрунтування критеріїв клінічного прогнозу у хворих із післяінфарктним ремодулюванням серця при хронічній бронхіальній обструкції та системній артеріальній гіпертензії" (2008 р.)

Патенти

Патент: Бабінець Лілія Степанівна, Криськів Ольга Іванівна. Деклараційний патент на корисну модель «Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит» №15526 (17.07.2006р. )

Раціоналізаторські пропозиції

Посвідчення про раціоналізаторську пропозицію. Автори: Бабінець Лілія Степанівна, Криськів Ольга Іванівна. "Удосконалення схеми диспансерного спостереження за хворими на хронічний панкреатит в умовах поліклініки та/або амбулаторії лікаря загальної практики - сімейної медицини" № 039 (14.12.2004р.).