Монографії, видані викладачами кафедри терапії і сімейної медицини ННІ ПО:

1. С.Г.Вайнштейна, О.М.Масика Харчові волокна/монографія/ Вайнштейн С.Г.– Тернопіль: Укрмедкнига, 1983. - 80 с.

2. Масик О.М., Швед М.І., Козій Н.І. Анкілозивний спондилоартрит (хвороба Бехтерева). – Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2007.- 307 с.

Патент, отриманий викладачами кафедри терапії і сімейної медицини ННІ ПО:

Патент №15526 України «Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит»/ Бабінець Лілія Степанівна, Криськів Ольга Іванівна. Патент на корисну модель - Бюл. № 17.07.2006р.