Сторінка викладача

Навчалась у Тернопільському державному медичному інституті, який закінчила в 1987 р. Після закінчення інституту працювала лікарем-терапевтом в медичному об‘єднанні Жовтневого району м. Києва.

У 1992-1994 рр. навчалась у клінічній ординатурі при Тернопільському державному медичному інституті (кафедрагоспітальної терапії) за спеціальністю «Терапія».

26.11.1997 р. у Київській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України захистила дисертацію на тему «Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на стан протеолітичної системи та рівень ендогенної інтоксикації у хворих на хронічні захворювання гепатобіліарної системи».

З вересня 2000 р. працювала на асистентом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, з січня 2002 р. – асистент кафедри шпитальної терапії № 1, з вересня 2003 р. – асистент кафедри терапії і сімейної медицини ФПО, з грудня 2007 р. по даний час працює доцентом кафедри терапії і сімейної медицини ННІ ПО .

Має 88 друкованих праць, 1 раціоналізаторську пропозицію, 1 патент на винахід. Співавтор 2 навчальних посібників.

Наукові інтереси: гастроентерологія, нетрадиційні методи лікування.