КРИСЬКІВ ОЛЬГА ІВАНІВНА

Закінчила в 1987 році Тернопільськомий державний медичний інститут. Після закінчення інституту працювала лікарем-терапевтом в медичному об‘єднанні Жовтневого району м. Києва.

У 1992-1994 рроках навчалась у клінічній ординатурі при Тернопільському державному медичному інституті (кафедрагоспітальної терапії) за спеціальністю «Терапія».

Кандидат медичних наук із 1997 року.

Тема дисертації «Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на стан протеолітичної системи та рівень ендогенної інтоксикації у хворих на хронічні захворювання гепатобіліарної системи».

Асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 звересня 2000 року.

Асистент кафедри шпитальної терапії № 1 з січня 2002 року.

Асистент кафедри терапії і сімейної медицини ФПО з вересня 2003 року

Доцентом кафедри терапії і сімейної медицини ННІ ПО з грудня 2007 року.

Наукові інтереси: гастроентерологія, нетрадиційні методи лікування.

Є автором і співавтором близько 88 друкованих праць, 1 раціоналізаторської пропозиції, 1 патент на винахід. Співавтор 2 навчальних посібників.