КРИСЬКІВ ОЛЬГА ІВАНІВНА

 Закінчила в 1987 році  Тернопільськомий державний медичний інститут. Після закінчення інституту працювала лікарем-терапевтом в медичному об‘єднанні Жовтневого району м. Києва.

  У 1992-1994 рроках навчалась у клінічній ординатурі при Тернопільському державному медичному інституті (кафедрагоспітальної терапії) за спеціальністю «Терапія».

 Кандидат медичних наук із 1997 року.  

 Тема  дисертації «Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на стан протеолітичної системи та рівень ендогенної інтоксикації у хворих на хронічні захворювання гепатобіліарної системи». 

 Асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 звересня 2000 року.

 Асистент кафедри шпитальної терапії № 1 з січня 2002 року.

 Асистент кафедри терапії і сімейної медицини ФПО з вересня 2003 року

 Доцентом кафедри терапії і сімейної медицини ННІ ПО з грудня 2007 року.

Наукові інтереси: гастроентерологія, нетрадиційні методи лікування.

 Є автором і співавтором близько 116 друкованих праць, 1 раціоналізаторської пропозиції, 1  патент на винахід. Співавтор  12 навчальних посібників.