Сторінка викладача

Після закінчення Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського проходила інтернатуру на базі кардіологічного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні та отримала звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Терапія».

У 2002 році пройшла курси за спеціальністю «Кардіологія» на кафедрі кардіології та функціональної діагностики Київської медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика МОЗ України та отримала звання лікаря-спеціаліста.

З 2002 р. по 2004 р. – клінічна ординатура за спеціальністю «Кардіологія» у відділі аритмій серця ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України.

З 2004 р. по 2007 р. – очна аспірантура у відділі гіпертонічної хвороби ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.

З 2007р. по 2009 р. – молодший науковий співробітник, відділення фармакотерапії та функціональної діагностики ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України.

З 2009 р. по 2014р. – науковий співробітник, відділення фармакотерапії та функціональної діагностики ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України.

З лютого 2014р. по теперішній час – асистент кафедри терапії і сімейної медицини ННІ ПО Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу – багаторічна динаміка, вплив на прогноз» 14.01.11 – кардіологія, захищена 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01 при Національному науковому центрі «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.

Наукові інтереси:

Діагностика та лікування хворих з кардіологічного профілю: артеріальна гіпертензія, хронічна серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, аритмії. Профілактична кардіологія. Коморбідні стани.

Наукові публікації та рейтинги:

Автор понад 50 наукових робіт, друкованих у медичних фахових виданнях в Україні та за кордоном, нагороджена грантами Європейського та Міжнародного товариства з артеріальної гіпертензії.