ЛАЗАРЧУК ТЕТЯНА БОРИСІВНА

У 1988 році закінчила Тернопільський дер жавний медичний інститут.

1988-1994 рр. працювала в Острозькій ЦРЛ та ПНД (Рівненська область) на посадах лікаря-терапевта та лікаря функціональної діагностики.

У 1994-1996 рр. навчалася на кафедрі терапії ФПО у клінічній ординатурі за спеціальністю «Терапія» та аспірантурі у 1996-1999 рр.

Асистент кафедри терапії ФПО ТДМА імені І.Я.Горбачевського з 4 січня 2000 року.

Кандидат медичних наук з 2000 року.

Кандидатська дисертація «Компелексне лікування хронічного панкреатиту з використанням електромагнітноговипромінювання надвисокої частоти і тіотріазоліну» присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «Внутрішні хвороби».

Наукові інтереси: особливості перебігу захворювань гепатобіліарної системи на тлі метаболічного

З 2005 році доцент кафедри терапії і сімейної медицини ФПО.

Наукові публікації: автор та співавтор 111 наукових праць, із них співавтор 3 декларативних патентів на винахід та 5 раціоналізаторських пропозицій.