Наукові публікації асистента Д. В. Жегестовської

  • Zhehestovska D. V., Diagnostic and prognostic utility of the platelet parameters in patients with acute myocardial infarction/ D. V. Zhehestovska, M. V. Hrebenyk– Journal of Education, Health and Sport .– 2021 – V.11(03). – Р. 67-76.

  • Гребеник, М.В., Результати гістологічного аналізу тромбів, отриманих під час перкутанного коронарного втручання: морфологічні та клінічні паралелі/ М.В. Гребеник, Д.В. Жегестовська, З.М. Небесна, С.Б. Крамар //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2021. – V.1 – Р. 53–59.

  • Жегестовська Д.В. Прогностичний потенціал лейкоцитарних показників у контексті госпітальної смертності серед пацієнтів із гострим інфарктом міокарда/ Д.В. Жегестовська, М.В. Гребеник// Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2021. – V 42(2). – Р. 22-27.

  • Zhehestovska, D.V. Diagnostic utility of leukocyte parameters in the patients with acute myocardial infarction/ D.V. Zhehestovska, M.V. Hrebenyk -International Journal of Medicine and Medical Research. – 2020 – V.6(2). – Р. 16–21.