Наукові публікації асистента Л.І. Зелененька

  • Микуляк В. Р. Вплив цитопротекторної терапії на 2-річне виживання хворих з гострим інфарктом міокарда та коморбідною патологією / В.Р. Микуляк, М.В. Гребеник, Л.І. Зелененька, Л.В. Зоря // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2021. – № 3 (47). – С. 35–37.

  • Beaney Th. May Measurement Month 2019: The Global Blood Pressure Screening Campaign of the International Society of Hypertension /Th. Beaney, Al. E. Schutte, G.S.Stergiou, Cl. Borghi, D. Burger, F. Charchar et al. Hypertension. - 2020. - 76(2). - P.333-341.

  • Гребеник М.В.Інфаркт міокарда і фібриляція передсердь: частота, особливості клінічних проявів, ускладнень і наслідків за даними локального реєстру / М.В.Гребеник, С.М Маслій, Л.І. Зелененька, Н.В Бадюк, М.П Довгалюк / Аритмологія. - 2019. - №2 (30). - С. 44-45.

  • Гребеник М.В. Инфаркт миокарда среди женщин - данные локального регистра: анализ факторов риска, особенности течения острого периода и выживаемость / М.В.Гребеник, Л.И.Зелененькая, Л.В.Зоря, С.М. Маслий/ Georgian Medical News. - 2018. - № 10 (283). - С. 69-72.

  • Гребеник М.В. Гендерні відмінності впливу модифікуючих факторів кардіоваскулярного ризику у маніфестації інфаркту міокарда: дані локального реєстру / М.В. Гребеник, Л.І. Зелененька, О.І. Левчик, В.Р.Микуляк, С.М. Маслій, Б.І. Степанчук, О.Г. Садлій // Український кардіологічний журнал. - 2018. - №1. - С.80-81.

  • Гребеник М.В. Гострий інфаркт міокарда: ретроспективний аналіз 5-річної динаміки за даними локального реєстру / М.В. Гребеник, Л.І.Зелененька, В.Р. Микуляк, С.М. Маслій // Український кардіологічний журнал. - 2016. - №3. - С. 133-134.

  • Ілляш М.Г. Морфологічно-функціональні особливості лівих відділів серця у хворих на гіпертонічну хворобу при наявності мітральної регургітації / М.Г.Ілляш, Н.В.Довганич, О.Є.Базика, О.С.Старшова, О.А.Яринкіна, Н.В. Тхор, С.І.Деяк, Л.І.Зелененька, Т.Л.Шевченко //Український кардіологічний журнал. - 2015. - №1. - С. 35-36.

  • Гребеник М.В.Динаміка циркулюючих ендотеліоцитів при інтервенційній та консервативній стратегії лікування гострого інфаркту міокарда / М.В.Гребеник, Л.І.Зелененька, В.Р.Микуляк, Б.І.Степанчук, С.М.Маслій // Український кардіологічний журнал. - 2015. - №1. - С. 106-107.

  • Ілляш М.Г. Амбулаторне моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії з мітральною регургітацією / М.Г.Ілляш, Л.І.Зелененька, О.Є.Базика, Н.В.Довганич, О.С. Старшова //Український кардіологічний журнал. - 2012. - Додаток №1. - С. 21-22.