Наукові публікації асистента Коцюби О.І.

 • Kotsiuba Oksana. Lipid disoders in hypertensive patients with diastolic dysfunction and asymptomatic hyperuricemia / Oksana Kotsiuba, Marian Hrebenyk, Nadiya Yarema, Sofiya Lypovetska. // PharmacologyOnLine, Archives. – 2021. –Vol. 3. – P. 1875-1883.

 • Ярема Н. І. Опис клінічного випадку лайм-кардиту /Н. І. Ярема, К. В. Миндзів, О.І. Коцюба, Д.В. Попович //  Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2021. – № 3 (47). – С. 166–172.

 • Ярема Н.І. Гендерні аспекти факторів серцево-судинного ризику та очікуваної тривалості життя» / Н. І. Ярема, Л. В. Радецька, А. І. Смачило, А. О. Боб, О. І. Коцюба, А. І. Хоміцька, М.Є. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2020 -№4

 • Marushchak M.I. Mineralization of bones in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure and pharmacologic management / M.I Marushchak., I.Y. Krynytska, N.I. Yarema, O.I. Kotsiuba // The new Armenian medical journal. – 2020. – Vol.14, № 2. – P. 46-51.

 • Yarema N. Peculiarities of arterial hypertension in postmenopausal women with bone mineral density disorders and dyslipidemia / N. Yarema, О. Kotsiuba, Т. Krytskyy, М. Marushchak, І. Krynytska // Polish medical journal. - 2020. - XLVIII (283). - Р. 5–9.

 • Гребеник М.В. Прихильність жінок до довготривалої вторинної профілактики / М.В. Гребеник, О.І. Левчик, О.І. Коцюба, В.Р. Микуляк // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1 . – С. 21–26.

 • Ярема Н.І. Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу / Н. І. Ярема, А. І. Хоміцька, О. І. Коцюба та ін. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – с. 181-185

 • Ярема Н. І. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією / Н. І. Ярема, Н.В. Пасєчко, Л.В. Радецька, О. І. Коцюба та ін.// Вісник наукових досліджень. – 2018. - № 3. – С. 53-57

 • Гребеник М. В. Оптимізація лікування діастолічної серцевої недостатності у хворих на гіпертонічну хворобу в умовах коморбідності з гіперурикемією / М. В. Гребеник, О. І. Коцюба // Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 3 (84). – С. 11-13

 • Гребенык М.В. Диастолическая дисфункция левого желудочка у больных гипертонической болезнью с гиперурикемией и ее коррекция комбинированной антигипертензивной терапией / М.В. Гребенык, О.И. Коцюба // Medicus (International Medical Journal. – 2016. – № 3 (9). – С. 56-61.

 • Коцюба О.І. Особливості корекції діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з гіперурикемією // Ліки України. – 2016. - № 3 (199). – с. 72-75

 • Коцюба О.І. Диференційований підхід до застосування лізиноприлу або вальсартану в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з гіперурикемією // Ліки України Плюс. – 2016. - № 1 (26). – С. 64-66

 • Балабан А.І. Зміни діастолічної функції лівого шлуночка та кисневого забезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах / А.І. Балабан, Н.І. Ярема, О.І. Коцюба // Вісник наукових досліджень. – 2015. - № 1 (78). – С. 29 – 32

 • Коцюба О.І. Особливості впливу вальсартану і лізиноприлу на вегетативну та діастолічну дисфункцію у пацієнтів із гіпертонічною хворобою / О.І. Коцюба, М.В. Гребеник, Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №2. – С. 132–134

 • Коцюба О.І. Особливості впливу вальсартану на варіабельність ритму серця і добовий профіль артеріального тиску у хворих на гіпертонічу хворобу з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка / О.І. Коцюба, Б.І. Рудик, Л.В. Левицька // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. 10, Ч. 2., № 2 (36). – С. 52–55

 • Гребеник М.В. Особливості лікування хворих та гіпертонічну хворобу з діастолічною серцевою недостатністю із супутнім остеопорозом / М.В. Гребеник , Н.І.Ярема, О.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – №1 (12). – С. 148 –151.