Наукові публікації доцента О.І. Криськів

  • Babinets L.S. Metabolic therapy in the complex treatment of chronic pancreatitis with stable coronary artery disease / N.A. Melnyk, O.I. Kryskiv, N.I. Korylchuk, A.L. Nadkevich// Wiadomosci Lekarskie. - 2020. - том LХХІІІ - № 11. - с. 2494-2497.

  • Гребеник М.В. Ретроспективний аналіз навчання лікарів-інтернів фаху «Внутрішні хвороби» та шляхи оптимізації практичної підготовки / О.І. Криськів, Т.Б. Лазарчук, О.І. Коцюба // Медична освіта, 2020, № 3, с. 105-109.

  • Бабінець Л.С. Ефективність біорегуляційного підходу в комплексній корекції ендогенної інтоксикації при хронічних ураженнях панкреатогепатобіліарної системи / О.І. Криськів, О.Р. Шайген, Г.О. Хомин //Гастроентерологія.- 2020. - Том 54. - № 2. - с. 84-87.

  • Бабінець Л.С. Аналіз ефективності комплексної реабілітації із застосуванням голкорефлексотерапії на основі оцінки клінічних параметрів і лабораторних показників хворих на цукровий діабет / О.В. Редьква, Т.Б. Лазарчук, О.І. Криськів //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2 (34). - с. 238.

  • Семенова І.В. Шляхи корекції остеодефіциту при хронічному панкреатиті / Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, О.І. Криськів, О.Б. Велика, Т.А. Заєць// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2017. - № 2. - с. 147-150.

  • Пронюк О.В. Оцінка якості життя при цукровому діабеті: методики та їхнє клінічне значення / Л.С. Бабінець, П.В. Старичков, О.І. Криськів // Сімейна медицина. - 2017. - № 1 (69). - с. 102-104.

  • Криськів О.І. Протеоліз в умовах традиційного лікування і розвантажувально-дієтичної терапії / П.П.Кузів, Л.С. Бабінець // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2017. - № 4 (32). - с. 69-73.

  • Babinets L.S. Clinico-pathogenic aspects of osteoarthritis in combination with chronic pancreatitis / T.H. Maevska, О.І. Kriskiv, L.S. Tsybulska, I.B. Chornomydz, O.Ya. Drapak // Wiadomosci Lekarskie. - 2017. - том LХХ, № 6. - с. 102-105.