Наукові публікації асистента О.І. Левчик

  • Боровик І. Нові виклики у викладанні загальної практики (сімейної медицини) – симуляційне навчання / І. Боровик, О. Левчик, Медична академія. - 2021. - № 544. - С. 9.

  • Comparative analysis of clinical and pathogenetic parameters in osteoarthritis patients depending on etiology of the comorbid pathology / Liliya S. Babinets, Iryna M. Halabitska, Olena I. Levchyk, Pharmacology OnLine. - 2021. - Vol.3. - P. 1030-1037.

  • Гребеник М.В. Клініко-функціональні паралелі гострого періоду інфаркту міокарда з наступною прихильністю до тривалої терапії інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту в комплексній вторинній профілактиці / М. В. Гребеник, Л. Ю. Бідованець, О. І. Левчик, Ліки України плюс. - 2020. - № 1. - С. 38-41.

  • Гребеник М.В. Прихильність жінок до довготривалої вторинної профілактики після інфаркту міокарда / М.В. Гребеник, О.І. Левчик, О.І. Коцюба, В.Р. Микуляк, Л.Ю. Бідованець, В.А. Дударенко, Вісник наукових досліджень. – 2018. - №1. – С.21-26.

  • Гребеник М. В. Особливості перебігу післяінфарктного періоду у пацієнтів із коморбідністю, які перенесли перкутанне коронарне втручання / М. В. Гребеник, О.І. Левчик, Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - №2. – С.42-48.

  • Левчик О.И. Приверженность к дальнейшему лечению у пациентов с коморбидной патологией, после выполненого перкутанного вмешательства по поводу острого коронарного синдрома/ О.И. Левчик. Medicus (InternationalMedicalJournal). – 2018. – № 4. – С.50-55.

  • Гребеник М.В. Прихильність до довготривалої вторинної профілактики після інфаркту міокарда / М.В. Гребеник, О.І. Левчик, Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – №1. – С.18 – 23.

  • Левчик О.І. Коморбідність та її вплив на прихильність до подальшого лікування у пацієнтів із інфарктом міокарда/О.І. Левчик, Вісник наукових досліджень. – 2018. – №2. –С.54-58.

  • Гребеник М.В. Фібриляція передсердь та інфаркт міокарда: клінічна характеристика хворих та особливості післяінфарктного ремоделювання серця на тлі коморбідних станів/ М.В. Гребеник, Л.І. Зелененька, С.М. Маслій, О.І. Левчик, В.Р. Микуляк, Аритмологія: науково-практичний журнал. - 2016. - №2. - С. 39-40.