Наукові публікації асистента В. Р. Микуляк

 • Микуляк В. Р. Вплив цитопротекторної терапії на 2-річне виживання хворих з гострим інфарктом міокарда та коморбідною патологією / В.Р. Микуляк, М.В. Гребеник, Л.І. Зелененька, Л.В. Зоря // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2021. – № 3 (47). – С. 35–37.

 • Babinets L. S. Possibilities of Complex Rehabilitation of Patients with Type 2 Diabetes and Concomitant Chronic Pancreatitis in Ambulatory Practice / L. S. Babinets, H. M. Sasyk, I. M. Halabitska, V. R. Mykuliak. // Acta Balneologica. –2021. – № 1 (163). – P. 33–38.

 • Гребеник М. В. Прихильність жінок до довготривалої вторинної профілактики / М.В. Гребеник, О.І. Левчик, О.І. Коцюба, В.Р. Микуляк // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1 . – С. 21–26.

 • Микуляк В. Р. Клініко-функціональні і лабораторні особливості перебігу гострого інфаркту міокарда в умовах коморбідності / В. Р. Микуляк // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1 (74). – С. 35–37.

 • Гребеник М. В. Оцінка індексу коморбідності у хворих на гострий інфаркт міокарда / М. В. Гребеник, В. Р. Микуляк О. Т. Люта // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 2 (75). – С. 35–37.

 • Гребеник М. В. Метаболічна терапія при гострому інфаркті міокарда : обґрунтування, реалії і перспективи застосування / М. В. Гребеник, В. Р. Микуляк // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2 (71). – С. 36–39.

 • Гребеник М. В. Динаміка рівня оксиду азоту у хворих на гострий інфаркт міокарда на фоні комплексної терапії із застосуванням L-аргініну / М. В. Гребеник, В. Р. Микуляк, Л. В. Зоря // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 3 (67). – C. 142–144.

 • Микуляк В. Р. Комплексна оцінка функціонального стану ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда / В. Р. Микуляк // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2013. – Т. 13, № 3 (43). – С. 186–190.

 • Гребеник М. В. Влияние L-аргинина на количество циркулирующих эндотелиоцитов крови у больных с острым инфарктом миокарда / М. В. Гребеник, В. Р. Микуляк // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2013. – № 3 (43). – С. 90–93.

 • Гребеник М. В. Взаємозв’язок між вихідною частотою скорочень серця та перебігом гострого періоду інфаркту міокарда, його віддаленим прогнозом у хворих із супутнім ХОЗЛ / М. В. Гребеник, С. М. Маслій, В. Р. Микуляк, О. І. Коцюба // Український кардіологічний журнал. – 2012. – Додаток 1. – С. 110–111.

 • Гребеник М. В. Стабільна стенокардія і метаболічний синдром: клініко-функціональні паралелі / М.В. Гребеник, В.Р. Микуляк, А.Я. Базидевич // Ліки України. – 2010. – № 4. – С. 19–21.

 • Випадок флегмони глибокого фасціального простору гомілки / М. Д. Процайло, І. О. Крицький, В. С. Ревчук, В. Р. Микуляк // Шпитальна хірургія. – 2006. – №1. – С. 124–125.

 • Федорців О. Є. Оцінка ролі різних факторів у ґенезі ВСД у дітей / О. Є. Федорців, В. Р. Микуляк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. – №2. – С. 35–37.