Наукові публікації асистента Якимчук Ю. Б.

 • Бойчук, А. В. Статистичний аналіз впливу SARS-CОV-2 на перебіг вагітності та пологів / Бойчук, А. В., Берегуляк, С. О., Берегуляк, О. О., & Якимчук, Ю. Б. // Bulletin of Medical and Biological Research. - 2022. - №1. - Р.11.

 • Бойчук А. В. Перебіг вагітності та родорозрішення вагітних жінок, які перенесли COVID - 19 протягом вагітності / A.В. Бойчук, О.І. Хлібовська, В.С. Шадріна, Ю.Б. Якимчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2021. - №1. - С.159-162.

 • Boychuk A. V. Ectopic pregnancy and its long-term results /Yu. B. Yakymchuk, O. I. Khlibovska, Y. B. Yakymchuk/ Wiadomosci Lekarskie. - 2020. - 73(1). - 139-144 .

 • Yakymchuk Yu. B. TNF-α and TNF-R-1 level in pregnancy with ecotopic pregnancy/Yu. B. Yakymchuk, A. V. Boychuk, A. Yu. Franchuk, V. I. Koptyuk, O. M. Yakymchuk//Journal of Education, Health and Sport. - 2019. - № 9 (12). - Р.131-135.

 • Бойчук А.В. Деякі аспекти медикаментозного лікування позаматкової вагітності/ А. В. Бойчук, Ю. Б. Якимчук, В. І. Коптюх, О. І. Хлібовська.// Репродуктивна ендокринологія. - 2019. - №5, - С. 54-57.

 • Бойчук А.В. Деякі аспекти медикаментозного лікування ектопічної вагітності /А.В.Бойчук, Ю.Б. Якимчук, В.І. Коптюх, О.І. Хлібовська // Репродуктивна ендокринологія – 2019. - № 5. – С.2-5.

 • Yakymchuk Yu. B. TNF-α and TNF-R-1 LEVEL IN PREGNANCY WITH ECOTOPIC PREGNANCY /Yu. B. Yakymchuk, A. V. Boychuk, A. Yu. Franchuk, V. I. Koptyuk, O. M. Yakymchuk.// Journal of Education, Health and Sport. - 2019. - №9(12). - Р. 131-135.

 • Якимчук Ю. Б. Прегравідарна підготовка жінок, які перенесли позаматкову вагітність / Ю. Б. Якимчук, В. І. Коптюх, І. М. Маланчин, Д. М. Дуве // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С.137-139.

 • Коптюк В.І. Стан репродуктивного здоров’я жінки після оперативного чи консервативного лікування позаматкової вагітності / В.І. Коптюк, Ю.Б. Якимчук // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2018. -№ 1. - С.107-111.

 • Якимчук Ю.Б. Прегравідарна підготовка жінок, які перенесли позаматкову вагітність/Ю. Б. Якимчук// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - №4, - С. 43-48.

 • Якимчук Ю.Б. Корекція метаболічних порушень при консервативному лікуванні позаматкової вагітності / Ю. Б. Якимчук, В. І. Коптюх, О. М. Якимчук// Вісник наукових досліджень. - 2017. - № 3. - С.88-91.

 • Якимчук Ю. Б. Корекція метаболічних порушень при консервативному лікуванні позаматкової вагітності / Ю. Б. Якимчук, В. І. Коптюх, О. М. Якимчук // Вісник наукових досліджень. - 2017. - № 3. - С. 88-91.

 • Бойчук А.В. Динаміка якісної та кількісної зміни ектопічної вагітності у структурі гінекологічних захворювань за 10 років у Тернопільській комунальній міській лікарні № 2 / А.В. Бойчук, Ю.Б. Якимчук - Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. - 2016 - №2 –С.53-59.

 • Бойчук А. В. Віддалені результати лікування позаматкової вагітності оперативним і консервативним методами/А.В. Бойчук, Ю. Б. Якимчук //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2016. - №2. –С 48-50.

 • Якимчук Ю. Б. Рівень ендогенної інтоксикації в експерименті на тлі різних доз метотрексату та захисна дія кальцію фолінaту / Ю. Б. Якимчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2015. - № 1. - С. 202-204.

 • Бойчук А. В. Деякі аспекти розвитку істміко-цервікальної недостатності при вагітності в терміні до 22 тижнів, та її корекція/ А. В. Бойчук, О. М. Корман, О. Ю. Курило, Ю. Б. Якимчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2015. - № 2. - С. 69-72.

 • Якимчук Ю. Б. Cучасні принципи діагностики, лікування та реабілітації хворих з позаматковою вагітністю (огляд літератури) / Ю. Б. Якимчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014. - № 2. - С. 178-180.

 • Бойчук Ю.Б. Клініко-діагностичні аспекти та імунний статус у хворих на патологію шийки матки на тлі мікст інфекції та папіломи вірусу людини / Ю. Б. Бойчук, О. В. Філь, О. М. Якимчук // Студентський науковий вісник. – 2013. - №1. – С.17-19.

 • Бойчук Ю.Б.. Ефективність оперетивного та консервативного лікування позаматкової вагітності / Ю.Б. Бойчук. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2013. - № 2. – С.209-211.

 • Данилюк О. І. Порівняльна характеристика ефективності різних методів оперативного та консервативного лікування позаматкової вагітності / О. І. Данилюк, О. М. Іщак, Ю. Б. Бойчук, О. Ю. Курило // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2012. - № 1. - С. 155-157.

 • Берегуляк О. О. Профілактика остеопорозу у жінок після гістероваріоектомії / О. О. Берегуляк, О. А. Франчук, Ю. Б. Бойчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2012. - № 2. - С. 36-39.

 • Сопель В. В. Сучасні аспекти профілактики, діагностики та лікування патології шийки матки / В. В. Сопель, В. О. Худоб’як, Ю. Б. Бойчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2012. - № 2. - С. 40-43.

 • Котик А. О. Особливості гормонального статусу та морфологічні зміни яєчників при лейоміомі матки / А. О. Котик, А. Ю. Франчук, О. А. Франчук, Ю. Б. Бойчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2012. - № 1. - С. 39-41..

 • Берегуляк О. О. Профілактика остеопорозу у жінок після гістероваріоектомії [Електронний ресурс] / О. О. Берегуляк, О. А. Франчук, Ю. Б. Бойчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2012. - № 2. - С. 36-39.

 • Бойчук А.В. Нові підходи до лікування склерополікістозних яєчників у клостилбегіт-резистеньних жінок / А.В. Бойчук, А.Ю. Франчук, В.О. Шрам., Б.М. Бегош , О.І. Хлібовська , Ю.Б. Бойчук. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології - 2008. - №1. - С. 54-58.