ЯКИМЧУК ЮЛІЯ БОГДАНІВНА

2007-2013 р. навчання в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського».

2013-2016 р. навчалася на магістратурі на кафедрі акушерства та гінекології ННІПО. Отримала диплом з відзнакою та захистила роботу на тему "Порівняльна характеристика ефективності різних методів оперативного та консервативного лікування позаматкової вагітності та прегравідарна підготовка хворих з позаматковою вагітностю в анамнезі"

2016-2020р. навчалася на аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології ННІПО.

2016-2021р. лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення для надання невідкладної допомоги в КМП «ТМКЛ №2»

В 2022р. Захистила дисертацію на тему «Особливості прегравідарної підготовки та реабілітації хворих після консервативного та оперативного лікування позаматкової вагітності» та ортимала науковий ступінь доктор філософії (PhD)

З 2020 р. асистент кафедри терапії та сімейної медицини ННІПО.

В 2022р. Отримала спеціалізацію по онкогінекології.

З 2023р лікар онко-гінеколог гінекологічного відділення КМП «ТМКЛ №2»

Проходила медичну практику та отримала сертифікат від Університетської клініки Медичного університету у Вроцлаві, Польща.

Має 45 друкованих робіт, з них 17 статей у фахових виданнях України (3 - у виданні, що цитується у базі Scopus), 3 в іноземних періодичних виданнях ( 2 - у наукових виданнях держави, що входять до ЄС, з них 1 у виданні, що цитується в базі Scopus), 8 публіквції у матеріалах науково- практичних конференцій, 18 тези, 1 патент України на корисну модель.

Володіє відмінними знаннями англійської мови (сертифікат 1 ступеню).

Досвід участі у клінічних дослідженнях з 2013 р.

Наукові інтереси:

Патологія шийки матки, кольпоскопія, лапароскопічна та лапаротомна оперативна гінекологія, гістероскопія.