ГРЕБЕНИК МАР'ЯН ВАСИЛЬОВИЧ

У 1977 р. закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут. Працював лікарем міської рятувальної станції, дільничим терапевтом, лікарем палати інтенсивної терапії, ординатором пульмонологічного відділення, лікарем-кардіологом та кабінету функціональної діагностики.

Кандидат медичних наук з 1989 року.

2009 р. докторська дисертація «Післяінфарктне ремоделювання серця в умовах хронічної бронхіальної обструкції і шляхи його корекції».

З 1990 по 1996 р. асистент кафедри факультетської терапії,

З 1996 по 2010 доцент кафедри факультетської терапії. Одночасно з педагогічною діяльністю займався лікувальною і консультативною роботою в обласній (нині – університетській) клінічній лікарні. У 1996 р. приймав участь в організації обласного пульмонологічного відділення, упродовж 2 років був його куратором.

У 1999 р. місячне стажування у Польщі в ІІ клініці кардіології Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego (Краків) та на кафедрі внутрішніх захворювань і кардіології у Варшавському медичному університеті.

З 2010 р. – завідувач кафедри терапії та сімейної медицини ННІ післядипломної освіти (зараз ФПО), куратор міського кардіологічного центру.

Наукові інтереси: кардіологія, зокрема, – гострий коронарний синдром, порушення серцевого ритму.

Науковий доробок: 1 Деклараційний патент на винахід, 2 Авторських свідоцтва, 5 інформаційних листів, 12 рацпропозицій, 5 методрекомендацій. Співавтор 2 підручників, 3 посібників, 4 навчально-методичних рекомендацій. Опубліковано 260 наукових праць, з них 75 статті, 18 публікацій у закордонних джерелах. Відповідальний виконавець 5 ініціативних та 2 держбюджетних тем.

Член двох спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій з фаху «внутрішні хвороби», «загальна практика-сімейна медицина», член редакційної колегії журналу «Медична освіта».

Є науковим керівником чотирьох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук.