ШОСТАК СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

У 1994 р. закінчила Тернопільський медичний інститут з відзнакою. У тому ж році поступила в магістратуру, яку успішно проходила на кафедрі факультетської терапії під керівництвом професора Шведа М.І.

З 1 грудня 1996р. навчалася в аспірантурі.

Кандидат медичниз наук з 2003 року.

Кандидатська дисертація "Оптимізація діагностики і лікування гелікобактерзалежних хронічного гастродуоденіту та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ".

З 27.08.2003 по 30.11.2006 рр. – асистент кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського;

З 01.12.2006 р. – по теперішній час – доцент кафедри терапії і сімейної медицини на той час факультету, а нині – навчально-наукового інститутупіслядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

З 2011 року – секретар Вченої ради факультетупіслядипломної освіти.

Сфера наукових інтересів – гастроентерологія, зокрема, - дослідження ефективності різних діагностичних методик і лікувальних схем при захворюваннях органів травлення та дієтологія.

Є автором і співавтором близько 100 навчально-методичних та наукових публікацій, з яких 3 - монографії, 1 інформаційний лист, 3 раціоналізаторські пропозиції.

Є науковим керівником 1 магістерської робрти.