На кафедрі терапії і сімейної медицини ФПО в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

БАДЮК Наталія Володимирівна

ГОНЧАРУК Юлія Віталіївна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ФІЛЮК Андрій Анатолійович

БАДЮК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

У 2014 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» .

Магістр медицини (2016).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Проаритмогенна активність міокарда у хворих на післяінфарктний кардіосклероз в умовах коморбідності: оптимізація діагностики і лікування».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гребеник М.В.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Гребеник М.В., Зелененька Л.І.,Бадюк Н.В., Гончарук Ю.В., МаслійС.М. Аналіз поширеності фібриляції передсердь у хворих з коморбідною патологією-артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу - на тлі гострого інфаркту міокарда та без нього // Матеріали XI науково-практичної конференції асоціації аритмологів України// Аритмологія -2021. - №2(38) – С. 42-43.

 • Гребеник М. В., Маслій С. М., Зелененька Л.І., Бадюк Н. В., Довгалюк М. П. Інфаркт міокарда і фібриляція передсердь: частота, особливості клінічних проявів, ускладнень і наслідків за даними локального реєстру // Аритмологія - 2019. - №2 (30). - С. 44-45.

 • Гребеник М. В, Бадюк Н. В., Лазарчук Т. Б., Довгалюк М. П., Зоря Л. В., Орищин Л. Ю. Частота аритмій у хворих з гострим коронарним синдромом в умовах // Матеріали підсумкової LXII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – м. Тернопіль (13-14 червня). - 2019. – С. 8.

 • Гребеник М. В., Бадюк Н. В. Інфаркт міокарда, коморбідність і порушення ритму // Матеріали ХХІIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (15-17 квітня). - 2019. – С. 6.

 • Гребеник М. В., Довгалюк М. П., Маслій С. М., Зелененька Л. І., Бадюк Н. В. Інфаркт міокарда і порушення ритму серця за даними локального реєстру. // Український кардіологічний журнал.- 2018. №2. - С. 77-7.

 • Слобода М. В., Бадюк Н. В., Маслій С. М. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка, рівні С-реактивного протеїну та сечової кислоти крові у хворих на стабільну ІХС з персистуючою фібриляцією передсердь // Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, – м. Тернопіль (16–17 березня). - 2017. – С. 84.

 • Трач Н.І., Матвійчук А. В., Бадюк Н. В. Стан комплексу інтима-медіа сонних артерій у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (25-27 травня). - 2016. – С. 54.

 • Матвійчук А. В., Бадюк Н. В., Трач Н. І. . Попередня оцінка якості життя після перенесеного ІМ на амбулаторному етапі в умовах реальної клінічної практики на вторинному рівні надання допомоги // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (25-27 травня). - 2016. – С. 42.

 • Бадюк Н. В., Матвійчук А. В., Трач Н. І. Стратифікація факторів ризику несприятливого прогнозу у хворих, що перенесли гострий коронарний синдром // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики коморбідної патології в практиці сімейного лікаря». - м. Тернопіль (10-11 березня). - 2016. – С. 5–6.

 • Матвійчук А. В., Бадюк Н. В., Гаврилюк Н. М., Трач Н. І. Скринінг факторів ризику у хворих з інфарктом міокарда //Матеріали науково-практичної конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста» – м. Тернопіль (15-16 березня).- 2015. – С. 62–64.

Участь у наукових форумах:

 • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського » - Тернопіль (13 червня 2019 року).

 • ХX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених - Тернопіль, (25-27 квітня 2016 року).

 • ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики коморбідної патології в практиці сімейного лікаря » - Тернопіль, (12-13 травня 2016 року).

ГОНЧАРУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

У 2016 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Прогнозування фібриляції передсердь у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет типу 2: перебіг, фактори обтяження, шляхи попередження».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гребеник М.В.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Гончарук Ю. В., Гребеник М. В. Вікові та гендерні особливості фібриляції передсердь у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет в гострий період інфаркту міокарда // Матеріали ХХІIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (15-17 квітня). - 2019. – С. 9.

 • Гончарук Ю. В., Гребеник М. В., Шостак С. Є., Зелененька Л. І.,Рудько О. Р. Роль артеріальної гіпертензії та цукрового діабету в розвитку фібриляції передсердь в гострий період інфаркту міокарда // Матеріали Підсумкової LXІІ науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». м. Тернопіль (13-14 червня). - 2019. – С . 10-11.

Участь у наукових форумах:

 • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського » - Тернопіль (13 червня 2019 року).

 • XXIII Міжнародний медичний конгрес молодих вчених - Тернопіль, (15-17 квітня 2019 року).

ФІЛЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

У 2016 році закінчив ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очно (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Вікові, гендерні особливості, соціальний і медичний статус сільського населення окремої дільниці та шляхи реалізації програм профілактики факторів ризику неінфекційних захворювань в умовах реформування первинної ланки охорони здоров’я».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гребеник М.В.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Філюк А.А. Попередні результати первинного скринінгу факторів ризику в окремій сільській амбулаторії // Матеріали підсумкової LXII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського» - м. Тернопіль (13 червня ). - 2019. - С. 16.

Участь у наукових форумах:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів «Мистецтво лікування» - Тернопіль (21-22 травня 2020 року).

 • International Webinar «A new vision for healthy nutrition in the Twenty-First Centery» - (21 травня 2020 року).

 • Науково-практична міжрегіональна конференця «Інновації медичної науки – в практику сімейного лікаря» - Тернопіль (26 лютого 2020 року).

 • V Науково-практична конференці з міжнародною участю «Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» - Львів (20-21 лютого 2020 року).

 • Науково-практична конференція «Доказова медицина в практиці лікування внутрішніх хвороб» - Тернопіль (18-19 вересня 2019 року).

 • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського » - Тернопіль (13 червня 2019 року).

 • Регіональний науково-практичний семінар «Проблемні питання діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку» - Тернопіль, (18 травня 2019 року).

 • XXIII Міжнародний медичний конгрес молодих вчених - Тернопіль, (15-17 квітня 2019 року).