Інформація про навчальні цикли, що плануються кафедрою терапії і сімейної медицини ФПО у 2023 навчальному році.

Шановні колеги!

       Інформуємо Вас, що у поточному році кафедра терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету буде проводити наступні навчальні цикли:


      Згідно наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-22022019--446-dejaki-pitannja-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-likariv двохтижневі курси ТУ - забезпечують 50 балів до професійного портфоліо.

     

     За додатковою інформацією звертатись у деканат факультету післядипломної освіти за телефоном (0352) 527855 або на 

E-mail: nnipo@tdmu.edu.ua; therapy_sim@tdmu.edu.ua .


Зав. кафедрою терапії і 

сімейної медицини ФПО                                                                                    проф. М.В. Гребеник.